Ievietots: 17.05.2018 Alūksnes Mākslas skolā ienāc Muzeju naktī !

2018. gada 19. maijā no plkst. 18.00-23.00 Muzeju nakts ietvaros Alūksnes Mākslas skolas izstāžu zālē būs apskatāmi audzēkņu mācību darbi

Ievietots: 17.05.2018 2017. /18. mācību gada 2. semestra noslēgums

15. maijs (pēcpusdiena) - gleznošanas darbu skate 1.-7. klasei

21. maijs plkst. 11.00 – kompozīcijas darbu skate 2.-7.klasei

23. maijs plkst.11.00–darbu skate priekšmetā “Darbs materiālā”’pēcpusdienā- diplomdarbu nodošana, prezentācijas

26. maijā plkst. 14.00 IZLAIDUMS

31. maijā plkst. 13.30 Liecību izsniegšana 1.-2. klasei

4.- 8. jūnijs plkst. 9.00-12.00 PRAKSE 3.-6. klases audzēkņiem

( 4.06.- 6.06. skolā, 7.06.- 8.06. izglītojoša ekskursija/plenērs uz Tukuma un Engures novadiem, liecību izsniegšana 3.-6. klasei)

Ievietots: 17.05.2018 IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI 2018./2019.M.G.

Iestājpārbaudījumi Alūksnes Mākslas skolā
Profesionālās ievirzes izglītības programmā
”Vizuāli plastiskā māksla”( kods 20V 21100 1)
2018./2019. mācību gadam notiks

4., 5. jūnijā plkst. 10.00

28., 29. augustā plkst.10.00

Detalizētāka informācija pieejama sadaļā UZŅEMŠANA

 

Ievietots: 16.01.2018 ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLAS JAUNO MĀKSLINIEKU DARBU IZSTĀDE ATES MUZEJĀ NO 16. 01.2018. – 10.03.2018.

             Izstādē apskatāmi skolas audzēkņu darbi, kas tapuši gan kā mācību procesa darbi, gan kā skolas nobeiguma darbi. Tie ir gleznojumi, grafikas un tekstilkompozīcijas. Izstādē ir prezentēti vairāk kā 40 autoru darbi, kurus darinājuši skolas audzēkņi vecumā no 10-15 gadiem garākā laika periodā no 2008.gada līdz 2017.gadam.
            Izstādē eksponētie darbi tapuši skolotāju Ritas Balanes, Lilijas Kukles, Elitas Salakas, Anitas Vēliņas un Ojāra Vēliņa vadībā un kopumā tas ir visu skolas pedagogu darba rezultāts, jo izglītojamie skolā apgūst licencētu profesionālās ievirzes izglītības programmu "Vizuāli plastiskā māksla” 7 mācību gadu garumā. Daudzi skolas absolventi Alūksnes Mākslas skolā sevi ir pilnveidojuši pat 10-11 gadus, sākumā pirmskolas zīmēšanas un veidošanas klasēs, tad sagatavošanas klasēs, vēlāk turpinot izglītoties profesionālās ievirzes programmās, bet daži pēc skolas beigšanas turpina izglītību interešu izglītības programmās.
          Šobrīd vairāki skolas bijušie audzēkņi turpina mākslas izglītību apgūt profesionālajās vidējās un augstākās mākslas izglītības iestādēs gan Latvijā, gan ārzemēs, iegūstot dizainera, arhitekta, mākslas pedagoga vai mākslinieka kvalifikāciju. Citi jau ir ieguvuši augstāk minēto izglītību un veiksmīgi strādā nosauktajās profesijās Alūksnē, Latvijā un citur pasaulē.

Ievietots: 13.01.2018 Informatīvs paziņojums

            Sakarā ar izmaiņām Alūksnes Mākslas skolas izstāžu zāles darbības plānā, ir izmainīts izstādes “Latvijas zemes skaņas .Alūksne” darba laiks un izstāde būs skatāma līdz 2018.gada 19.janvārim darba dienās no plkst.10.00. līdz 18.00.