Ievietots: 25.05.2017 Alūksnes Mākslas skolas pedagogu pieredzes apmaiņa Gulbenes Mākslas skolā


         Š,g. 25.aprīlī grupa Alūksnes Mākslas skolas skolotāju devās braucienā uz Gulbeni, lai apmeklētu kolēģus un iepazītu viņu pieredzi Gulbenes Mākslas skolā, kā arī iesniegtu Alūksnes Mākslas skolas izglītojamo radošos darbus Starptautiskajam vizuālās mākslas konkursam “Klusā daba ar zilo šķīvi”.
         Gulbenes Mākslas skolas direktore Sandra Dikmane un direktora vietniece metodiskajā darbā Mairita Ķuze - Nakoskina laipni izrādīja skolas telpas un darbnīcas, iepazīstināja ar izglītības iestādes mācību darbu. Iepazinām Gulbenes kolēģu pieredzi, izstrādājot skolas absolventu profesionālās ievirzes izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" apguves noslēguma darbus, kā arī tikām iepazīstināti ar kaimiņu skolas darbu specifiku, strādājot pie dažādiem projektiem ( skolas kalendāriem), apgūstot jaunas tehnikas ( aerogrāfiju). Kopīgās sarunās vienojāmies par radošiem plāniem nākotnei- kopīgiem kursiem.
         Gulbenes Mākslas skolas apmeklējums noslēdzās muzejā, kur bija iespēja iepazīt Gulbenes novada mākslinieku istabu, kurā eksponēti Jūlija Madernieka, Leo Svempa, Jāņa Brektes u.c mākslinieku-novadnieku darbi, kā arī mūsu skolas pedagogiem bija iespēja noskatīties Gulbenes Mākslas skolas audzēkņu veidotās animācijas filmas par sava novada māksliniekiem Voldemāru Irbi, Jūliju Madernieku un Gulbenes pilsētu.

 

Ievietots: 25.05.2017 Dalība Valsts izglītības satura centra organizētajā V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāla „ Latvijas toņi un pustoņi” mākslas programmas konkursā.

            Alūksnes Mākslas skolas interešu izglītības programmu audzēkņi piedalījās Valsts izglītības satura centra organizētajā V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāla „ Latvijas toņi un pustoņi” mākslas programmas konkursā. Konkursa mērķis ir stiprināt bērnu un jauniešu patriotismu un valstisko apziņu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, veicināt radošo spēju attīstību un iniciatīvu izteikt sevi ar vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem.
          Risinot konkursa tēmu „Latvijas toņi un pustoņi”, konkursa dalībnieki varēja akcentēt savam novadam raksturīgo vidē, dabā, kultūrā , vēsturē , valodā, sabiedrībā un tās norisēs pagātnē un mūsdienās, vai radīt nākotnes vīziju par Latviju -novadu, pilsētu, pagastu, skolu.
         Mūsu skolas jaunieši Līva Marta Roze, Armīns, Rēdelis, Dana Deineko, Linda Gusta, Līna Vika un Evija Rubene savos gleznojumos interpretēja novadnieces-grafiķes Dzidras Ezergailes darbus un ieguva konkursa pirmajā kārtā 1. pakāpes diplomus. Jaunieši strādāja skolotājas Ritas Balanes vadībā.
       Skolotājas Dainas Rudzītes sākumskolas vecuma posma interešu izglītības grupas audzēkņi Hēra Žaklīna Biete, Magdalēna Rakstiņa, Daniils Poļakovs arī saņēma 1.pakāpes diplomus. Viņu darbos attēloti Alūksnei raksturīgie objekti.
      Visi konkursā godalgotie darbi ceļos uz Mazsalacu, kur 25. aprīlī notiks festivāla reģionālā tērpu skate un izstāde “Vidzemes toņi un pustoņi”, kurā piedalīsies arī mūsu skolas dalībnieki.

Ievietots: 09.04.2017 Vidzemes mākslinieku izstāde 2017 - Alūksnē

    Sestdien, 8. aprīlī tika atklāta Vidzemes mākslinieku kopīgā izstāde “Acumirklis”, kurā apskatāmi 92 autoru radošie darbi. Izstāde tika atklāta 3 vietās: Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnes muzejā un Alūksnes Mākslas skolā.
Izstāde būs apskatāma līdz 21. maijam!

Ievietots: 27.03.2017 Eksāmens priekšmetā kompozīcija "Skolas noslēguma darba projekts, aizstāvēšana"

      2017. gada 22. marta pievakarē Mākslas skolā valdīja neliels satraukums. Uz savu pirmo nopietno pārbaudījumu – skolas noslēguma radošo darbu projektu aizstāvēšanu, kas reizē bija arī eksāmens kompozīcijā, vecākus, pedagogus un skolasbiedrus sagaidīja 7. klases izglītojamie.
      Viņi bija rūpīgi gatavojušies, lai pastāstītu klātesošajiem par savu radošo ieceri skolas noslēguma darbam, kas būs apliecinājums apgūtajām patstāvīga radošā darba iemaņām, pabeidzot 7-gadīgās profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” apguvi.
      Gustavs Stradiņš savu interesi par aborigēnu dzīvi, viņu pasaules izpratni un mākslu realizēs gleznojumā “Rītausma”.
      Kristiāna Freimane grafiskā kompozīcijā “Kaleidoskops” attēlos laika neatgriežamības fenomenu, jo laiku, tāpat kā kaleidoskopa fragmentiņus, nevar atgriezt atpakaļ sākotnējā stāvoklī. Darbs taps, izzinot un ietekmējoties no holandiešu mākslinieka Morisa Kornēliusa Ešera grafisko darbu optiskajiem efektiem un kompozīcijas uzbūves.
      Egils Veinbergs aizstāvēja ideju par sevis iepazīšanu, izvēloties pašportreta žanru.
      Agata Rāga diplomdarbā gleznos savas izjūtas Mākslas skolā pavadītajos gados, izmantojot mākslinieka Borisa Bērziņa darbus kā ierosmes avotu.
      Anastasijai Gailei taps gleznojums “Klusā daba”, pētot un interpretējot holandiešu vecmeistaru kluso dabu uzbūvi un materialitātes atspoguļojumu.
      Nikolajs Rakovs, iepazīstot gleznotāja Alekseja Naumova košos darbus, gleznos kompozīciju “Pamests, bet ne aizmirsts”.
      Artūrs Krajevičs gleznā “ Klusā daba ar kaķi” izvēlējies paust savu attieksmi pret mīļu mājdzīvnieku, izmantojot ierosmei Anrī Matissa daiļradi.
      Noslēdzot aizstāvēšanu, topošie absolventi saņēma pedagogu vērtējumus kopā ar pavasara zieda stādiņu, kas viņiem būs jāizplaucē līdz krāšņam ziedam, līdzīgi kā viņu radošā darba iecere tiem būs jāizauklē no idejas līdz realizācijai materiālā .

 

Ievietots: 27.03.2017 Mācību ekskursija uz Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu, izstāžu zāli "Arsenāls" un Latvijas Nacionālo mākslas muzeju

            2017. gada 17. martā grupa audzēkņu un pedagogu devās uz Rīgu, lai apmeklētu Atvērto durvju dienas pasākumus un radošās darbnīcas PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolā.
            Mūs laipni sagaidīja zinoši gidi- skolas audzēkņi, kas iepazīstināja ar skolas telpām, mācību procesu, atbildēja uz jautājumiem par iestājeksāmenu prasībām un citiem interesējošiem jautājumiem. Varējām apskatīt izliktos mācību darbus, vērot ģipša galvas zīmēšanas procesu, gleznošanas darbnīcas un multimediju darbus, ko veidojuši skolas audzēkņi un iepazīties ar Jaņa Rozentāla skolas dalību Erasmus + mācību mobilitātes programmā, kas ļauj audzēkņiem iepazīt citu valstu mākslas skolas, apgūt jaunu pieredzi.
Mūsu skolas audzēkņi izmantoja iespēju radošajās darbnīcās izmēģināt dažādas grafikas tehnikas, sietspiedi, ģipša liešanu, skicēšanu un animāciju.
              Tālāk mūsu ceļš veda uz izstāžu zāli ”Arsenāls”, kur iepazināmies ar izstādi “Hiperreālisms. Virziena variācijas Latvijā”. Ar šo projektu Latvijas Nacionālais mākslas muzejs atklāj pasākumu programmu, veltītu Latvijas valsts simtgadei. Izstādē eksponēti darbi , kas parāda hiperreālisma ienākšanu un attīstību Latvijas mākslā pusgadsimta garumā, aptverot periodu no 1967. līdz 2017. gadam. Īpaši vērtīgi iepazīties ar izstādi bija 7. klases izglītojamajiem, kas , apgūstot mākslas valodas pamatus, šogad iepazīst 20. gadsimta mākslas virzienus.
             Pēc tam devāmies uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju. Tur iepazinām pastāvīgo ekspozīciju un Purvīša balvas 2017. kandidātu darbu izstādi, kuras ekspozīciju veido spilgti glezniecības, grafikas, tēlniecības, instalāciju un videomākslas darbu kopums, ko radījuši piektajai Purvīša balvai par izcilāko sniegumu vizuālajā mākslā 2015. un 2016. gadā neatkarīgo ekspertu izvirzītie astoņi mākslinieki un autoru kolektīvi.
             Brauciena noslēgumā Latvijas Mākslas akadēmijas izstāžu zālē apskatījām E. Geperta Mākslas un dizaina akadēmijas ( Vroclava) studentu darbu izstādi “Zīmējumi steigā”.