Ievietots: 21.08.2018 Tiekamies ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLĀ š.g. 3.septembrī

                          2018./2019. mācību gada krāsaino ceļojumu mākslas pasaulē sāksim 3. septembrī plkst.13.30. Gaidīsim izglītojamos un viņu vecākus Alūksnes Mākslas skolas zālē, Ojāra Vācieša ielā 2.

           Neaizmirstiet saulainus smaidus, priecīgu noskaņojumu un vēlmi apgūt mākslas zinības!

           Alūksnes Mākslas skolas pedagogu kolektīvs

Ievietots: 21.08.2018 VKKF finansiāli atbalsta Alūksnes Mākslas skolas iesniegto projektu

            Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) mērķprogrammas "Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" ietvaros  iesniegto projektu konkursā finansiāli atbalstīja mūsu skolas iesniegto projektu "Alūksnes Mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, ieviešot modernās tehnoloģijas mācību priekšmetā Darbs materiālā- tekstildizains" EUR 699,- apmērā. Projekta vadītāja -skolotāja Anita Vēliņa. Par projektā piešķirto finansējumu tika iegādāts izšūšanas modulis ar 3 rāmjiem šujmašīnai BERNINA 770QE. Savukārt, par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu tika iegādāta datorizēta izšūšanas mašīna BERNINA 770QE. Iegādājoties izšūšanas mašīnu un izšūšanas moduli, kas ir būtiska izšūšanas iekārtas BERNINA 770QE sastāvdaļa, ir veikta Alūksnes Mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, ieviestas modernās tehnoloģijas mācību priekšmetā Darbs materiālā- tekstildizains. Paredzam, ka izglītojamajiem tiks radīta interese, sniedzot zināšanas par radošo industriju iespējām, un izpratne par estētisku un mākslinieciski augstvērtīgu ideju realizāciju, pielietojot radošās darbības procesā mūsdienīgas tehnoloģijas. Lai izglītojamie apgūtu prasmes savos radošajos darbos tradicionālās tehnikas apvienot ar moderno tehnoloģiju iespējām, darbs ar iegādāto aprīkojumu tiks iekļauts apmācības programmā jau 2018./2019. mācību gadā Alūksnes Mākslas skolas izvēles priekšmeta darbs materiālā Tekstildizains un izglītojamajiem būs iespēja savas grafiskās kompozīcijas realizēt materiālā, izmantojot datorgrafiskās programmas un datorizētās izšūšanas iekārtas pielietojumu. 

Ievietots: 17.05.2018 Alūksnes Mākslas skolā ienāc Muzeju naktī !

2018. gada 19. maijā no plkst. 18.00-23.00 Muzeju nakts ietvaros Alūksnes Mākslas skolas izstāžu zālē būs apskatāmi audzēkņu mācību darbi

Ievietots: 17.05.2018 2017. /18. mācību gada 2. semestra noslēgums

15. maijs (pēcpusdiena) - gleznošanas darbu skate 1.-7. klasei

21. maijs plkst. 11.00 – kompozīcijas darbu skate 2.-7.klasei

23. maijs plkst.11.00–darbu skate priekšmetā “Darbs materiālā”’pēcpusdienā- diplomdarbu nodošana, prezentācijas

26. maijā plkst. 14.00 IZLAIDUMS

31. maijā plkst. 13.30 Liecību izsniegšana 1.-2. klasei

4.- 8. jūnijs plkst. 9.00-12.00 PRAKSE 3.-6. klases audzēkņiem

( 4.06.- 6.06. skolā, 7.06.- 8.06. izglītojoša ekskursija/plenērs uz Tukuma un Engures novadiem, liecību izsniegšana 3.-6. klasei)

Ievietots: 17.05.2018 IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI 2018./2019.M.G.

Iestājpārbaudījumi Alūksnes Mākslas skolā
Profesionālās ievirzes izglītības programmā
”Vizuāli plastiskā māksla”( kods 20V 21100 1)
2018./2019. mācību gadam notiks

4., 5. jūnijā plkst. 10.00

28., 29. augustā plkst.10.00

Detalizētāka informācija pieejama sadaļā UZŅEMŠANA