Ievietots: 21.08.2019 PIRMĀ TIKŠANĀS JAUNAJĀ 2019./2020. MĀCĪBU GADĀ

2. SEPTEMBRĪ PULKSTEN 13.30 ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLĀ, OJĀRA VĀCIEŠA IELĀ 2, ALŪKSNĒ.

Ievietots: 21.08.2019 ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLA UZŅEM IZGLĪTOJAMOS 2019./2020. MĀCĪBU GADAM !


IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLĀ PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ ”VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA” 2019./2020. MĀCĪBU GADAM NOTIKS:
26., 27. augustā plkst.10.00

TIEK UZŅEMTI IZGLĪTOJAMIE INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS GRUPĀS:
/BEZ IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM/
• “Pirmskolas vecuma zīmēšanas un veidošanas klasēs”
( 4 - 6 gadi),
• "Vizuāli plastiskā māksla" pirmklasniekiem no 7 gadiem,
• "Vizuāli plastiskā māksla" sākumskolas vecumā no 2. līdz 6.klasei,
• „Vizuāli plastiskā māksla” jauniešiem no 7. līdz 12.klase,
• „Vizuāli plastiskā māksla” pieaugušajiem.
tālr. 29177702, 64322433

 

Vairāk informācijas par uzņemšanu un izglītības iestādi skatīt šeit: 

Ievietots: 05.06.2019 Sveicam mūsu skolas 2018./2019.mācību gada absolventus!

       Š.g. 1.jūnijā Alūksnes Mākslas skolas 25.absolventu izlaiduma pasākumā savus radošos skolas nobeiguma darbus prezentēja un apliecības par profesionālās ievirzes izglītību programmā "Vizuāli plastiskā māksla" saņēma 12 skolas audzēkņi. Kā jau katru gadu šajos svētkos ir tradicionāli, absolventi iepazīstināja klātesošos ar saviem radošajiem skolas nobeiguma darbiem un to tapšanas procesu. Šajā mācību gadā skolas beidzējiem tika dota vienota tēma: Dabas materiālu studija kā iedvesmas avots savas individuālas kompozīcijas veidošanā no vērojuma līdz idejai, no idejas līdz skicei, no skices līdz ieceres materializācijai, nosakot, ka darbam jābūt 3D formātā, izmantojot netradicionālus un pieejamus materiālus savas ieceres īstenošanai. Rezultātus klātesošie varēja vērtēt, skatoties audzēkņu darbus, darba procesa prezentācijas, kā arī uzklausīt pieaicināta recenzenta vērtējumu. Esam patiesi pagodināti, ka šogad recenzenta pienākumus veica Matīss Šteinerts un viņa viedoklis, mūsuprāt, bija saistošs un ļoti interesants visai klātesošai auditorijai, ņemot vērā recenzenta daudzpusīgās zināšanas un profesionālo izglītību: Fordham University, Graduate School of Arts And Sciences, Ņujorka, ASV, 2017.(Maģistra grāds urbānajās studijās),Rīgas Stradiņa universitāte, Komunikāciju fakultāte, 2014.(Sociālo zinātņu maģistrs sociālajā antropoloģijā), Rīgas Tehniskā universitāte, Arhitektūras un plānošanas Fakultāte, 2010.(Diplomēts arhitekts), savu profesionālo pieredzi pilnveidojis, piedaloties dažādos projektos Latvijā un ārvalstīs. Matīss ir arī Alūksnes Mākslas skolas 2000.gada absolvents. Paldies Matīsam!
            Mīļš paldies dziedātājai, dziesmu autorei un ģitāristei Kristīnei Pāžei par pasākuma muzikālo noskaņu un fotogrāfei Janai Rāgai par iemūžinātiem fotomirkļiem!


       No sirds paldies absolventiem, absolventu vecākiem un skolas pedagogiem par kopējo ieguldīto darbu mērķa sasniegšanā!
          Vēlot visiem saulainu, dzīvespriecīgu vasaru un veiksmi visās turpmākajās dzīves iecerēs,

                             

                                                                                     Alūksnes Mākslas skolas direktors Ojārs Vēliņš

 

Ievietots: 15.05.2019 Tiekamies Alūksnes Mākslas skolā Muzeju naktī š.g.18.maijā

     Alūksnes Mākslas skolā Muzeju naktī būs apskatāma 2018./2019. mācību gada darbu un skolas 7.klases izglītojamo radošo skolas nobeiguma darbu izstāde no plkst. 19.00- 22.00. Laipni aicinām visus uz tikšanos mākslas skolā.


Ievietots: 27.02.2019 Mācību ekskursija uz Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeju, izstāžu zāli "Arsenāls" un Latvijas Nacionālo mākslas muzeju

            22.februārī grupa skolas pedagogu un vecāko klašu audzēkņu apmeklēja izstādes “Portrets Latvijā. 20.gadsimts. Sejas izteiksme.”, “Portrets ar smaidu. Šarži un karikatūras Latvijā. 20.gadsimts” izstāžu zālē "Arsenāls", Latvijas Mākslas muzejā un Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā, kurās tika gūti spilgti iespaidi par 20.gadsimta iezīmēm fotogrāfijā, glezniecībā un grafikā.

            Portrets tiešā vai netiešā veidā dokumentē Latvijas vēstures un sabiedrības sociālās iezīmes, nacionālās identitātes izpausmes un nodevas pastāvošajām ideoloģijām. Izstādes spektrs ietvēra laikmeta atspoguļojumu no mākslinieku individuālā skatu punkta līdz vispārinājumam, no valsts pasūtījuma līdz brīvai interpretācijai, no reprezentācijas līdz privātumam.

               Izstāde pārskatāmi attēloja 20. gadsimtu kā laiku, kurā tapa un veidojās, tika zaudēta un vēlreiz atjaunota Latvijas valsts. Tā raksturoja laikmetu, kurā personības, neskatoties uz sabiedrībā pastāvošiem stereotipiem un ideoloģiskām prasībām, ieguldīja savu pieredzi radošās izpausmēs kā spēcīgu, intelektuāli radošu potenciālu.