UZŅEMŠANA

       Iestājpārbaudījumi Alūksnes Mākslas skolā Profesionālās ievirzes izglītības programmā
”Vizuāli plastiskā māksla”( kods 20V 21100 1 ) 2019./2020. mācību gadam notiks:

                                             4., 5. jūnijā plkst. 10.00
                                         26., 27. augustā plkst.10.00

 

       Tiek uzņemti izglītojamie interešu izglītības programmas grupās:

                       /bez iestājpārbaudījumiem/

 • pirmskolas vecuma zīmēšanas un veidošanas klasēs,
 • "Vizuāli plastiskā māksla" pirmklasniekiem no 7 gadiem,
 • "Vizuāli plastiskā māksla" sākumskolas vecumā no 2. līdz 6.klasei,
 • „Vizuāli plastiskā māksla” jauniešiem no 7. līdz 12.klase,
 • „Vizuāli plastiskā māksla” pieaugušajiem.

tālr. 29177702, 64322433

Par skolu

        Alūksnes Mākslas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas attīsta zināšanas, prasmes un vērtību orientāciju mākslā, kā arī sagatavo iestājeksāmeniem vidējās profesionālajās mācību iestādēs. Par pilnu, pabeigtu mācību programmu apguvi izglītojamie saņem Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību programmā „Vizuāli plastiskā māksla” (kods 20V 21100 1). Par nepilnas mācību programmas apguvi izglītojamie saņem izziņu par skolas apmeklējumu un sekmju izrakstu.


Interešu izglītības programmas

          Pirmsskolas programmas dalībnieki var apgūt prasmes, vienu mācību stundu nedēļā, veidošanā vai tēlotājmākslā (zīmēšanā/ gleznošanā), vai arī abos priekšmetos. Klašu skaits - 3 klases katrā no mācību priekšmetiem.

 • Pirmklasnieku grupu dalībnieki var apgūt programmu - 2 mācību stundas nedēļā, kurā iekļauti mācību uzdevumi zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā, aplicēšanā un papīra plastikā. Klašu skaits - 2 klases.
 • Interešu izglītības programmā 2.-6. klašu izglītojamajiem nodarbības notiek vienu reizi nedēļā 2 mācību stundas. Nodarbību laikā audzēkņi apgūs prasmes zīmēšanā, gleznošanā un 3 dimensiju darbu izgatavošanā.
 • Interešu izglītības programmā 7.-12.klašu izglītojamajiem ir iespējams apmeklēt nodarbības zīmēšanā, gleznošanā - 4 mācību stundas nedēļā.
 • Programmā „Vizuāli plastiskā māksla”pieaugušajiem dalībnieki apgūst iemaņas gleznošanā.

Iestājpārbaudījumi

          Profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” (kods 20V 21100 1) - iztēles, krāsu, kompozīcijas un proporciju izjūtas pārbaude notiek mācību priekšmetos Zīmēšanā un Gleznošanā. Profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” izglītojamie tiek uzņemti vecumā no 8 gadiem. Ja pārbaudes laikā tiek uzrādītas īpašas dotības mākslā un labāki rezultāti, kā ir nepieciešams, lai uzsāktu mācības 1. klasē, tad izglītojamais var tikt ieskaitīts arī kādā no vecākajām klasēm. Vecākajās klasēs var tikt ieskaitīti izglītojamie, kas pirms tam ir mācījušies kādā citā profesionālās ievirzes izglītības mākslas skolā, uzrādot šīs skolas sekmju izrakstu un iepriekš sagatavotos darbus vērtēšanai skolas uzņemšanas komisijai.
          Mācību ilgums Profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” (kods 20V 21100 1, licences Nr. P-12017) izglītojamajiem vecumā no 8 - 15 gadiem - 7 mācību gadi. Programmas apjoms - 2455 mācību stundas.

Skolā iesniedzamie dokumenti:

 • skolas direktoram adresēta pieteikuma anketa,
 • dzimšanas apliecības kopija
 • medicīniskā izziņa 027 U,
 • izziņa no vispārizglītojošās skolas
 • izglītības dokuments no iepriekšējās profesionālās ievirzes mācību iestādes, ja tāda ir apmeklēta.