Paziņojumi

  

           2017./2018.mācību gadā uzsākam apmācību interešu izglītības programmā “Mākslas kursi datorgrafikā Corel Draw programmā “ dalībniekiem vecumā no 8 līdz 14 gadiem 2 stundas nedēļā. Dalības maksa EUR 10,- mēnesī.
              Nodarbību laikā iepazīsimies ar CorelDraw programmas vektorgrafikas un rastra grafikas izmantošanas iespējām, veiksim radošus uzdevumus, apgūstot kompozīcijas pamatprincipus.

               Dalībniekus nodarbībām izglītojamo vecāki var pieteikt skolas lietvedībā darba dienās laikā no 10.00-17.00