Dalība Valsts izglītības satura centra organizētajā V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāla „ Latvijas toņi un pustoņi” mākslas programmas konkursā.

25.05.2017

            Alūksnes Mākslas skolas interešu izglītības programmu audzēkņi piedalījās Valsts izglītības satura centra organizētajā V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāla „ Latvijas toņi un pustoņi” mākslas programmas konkursā. Konkursa mērķis ir stiprināt bērnu un jauniešu patriotismu un valstisko apziņu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, veicināt radošo spēju attīstību un iniciatīvu izteikt sevi ar vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem.
          Risinot konkursa tēmu „Latvijas toņi un pustoņi”, konkursa dalībnieki varēja akcentēt savam novadam raksturīgo vidē, dabā, kultūrā , vēsturē , valodā, sabiedrībā un tās norisēs pagātnē un mūsdienās, vai radīt nākotnes vīziju par Latviju -novadu, pilsētu, pagastu, skolu.
         Mūsu skolas jaunieši Līva Marta Roze, Armīns, Rēdelis, Dana Deineko, Linda Gusta, Līna Vika un Evija Rubene savos gleznojumos interpretēja novadnieces-grafiķes Dzidras Ezergailes darbus un ieguva konkursa pirmajā kārtā 1. pakāpes diplomus. Jaunieši strādāja skolotājas Ritas Balanes vadībā.
       Skolotājas Dainas Rudzītes sākumskolas vecuma posma interešu izglītības grupas audzēkņi Hēra Žaklīna Biete, Magdalēna Rakstiņa, Daniils Poļakovs arī saņēma 1.pakāpes diplomus. Viņu darbos attēloti Alūksnei raksturīgie objekti.
      Visi konkursā godalgotie darbi ceļos uz Mazsalacu, kur 25. aprīlī notiks festivāla reģionālā tērpu skate un izstāde “Vidzemes toņi un pustoņi”, kurā piedalīsies arī mūsu skolas dalībnieki.