IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI 2018./2019.M.G.

17.05.2018

Iestājpārbaudījumi Alūksnes Mākslas skolā
Profesionālās ievirzes izglītības programmā
”Vizuāli plastiskā māksla”( kods 20V 21100 1)
2018./2019. mācību gadam notiks

4., 5. jūnijā plkst. 10.00

28., 29. augustā plkst.10.00

Detalizētāka informācija pieejama sadaļā UZŅEMŠANA