ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLA

22.05.2019


UZŅEM AUDZĒKŅUS
2019./2020. mācību gadam

Iestājpārbaudījumi notiks 2019. gada 4., un 5. jūnijā.


Informācija par uzņemšanu šeit: info