ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLA

22.05.2019


UZŅEM AUDZĒKŅUS
2019./2020. mācību gadam

Iestājpārbaudījumi notiks 2019. gada 4., un 5. jūnijā un 2019.gada 26.un 27. augustā plkst. 10.00


Informācija par uzņemšanu šeit: info