CIENĪJAMIE VECĀKI !

26.09.2019

Aicinām Jūs uz Alūksnes Mākslas skolas profesionālās ievirzes

programmas “Vizuāli plastiskā māksla” 1.-7. klašu izglītojamo vecāku sapulci

š.g. 3.oktobrī plkst.19.00

Pārrunāsim aktuālos jautājumus un novitātes skolā

                     • Plānotie notikumi šajā mācību gadā

                     • Sarunas par mākslas izpratni