MĀCĪBU DARBA PLĀNOJUMS 2019./2020.m.g.

27.09.2019

Mācību stundu plāns 


I Semestra kalendārais plāns    II Semestra kalendārais plāns


Konsultāciju nodarbību laiki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DARBS KONSULTĀCIJU STUNDĀS (2 akadēmiskās mācību stundas 1 X mēnesī ar skolas administrāciju saskaņotajos laikos):
• Pedagogi sniedz atbalstu izglītojamiem izglītības programmas apguvē, ja slimības, kavējumu vai nesekmības dēļ nav veikti mācību uzdevumi,
• Konkursu vai citu projektu laikā pedagogi strādā ar izglītojamiem pie konkursu vai citu projektu realizācijas.