MĀCĪBU DARBA PLĀNOJUMS 2019./2020.m.g.

27.09.2019

 

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī no 13.marta līdz 14. aprīlim no š.g. 13.marta mācību process klātienē Alūksnes Mākslas skolā uz laiku tiek pārtraukts. Aicinām sekot līdz aktuālajai informācijai!

 


Mācību stundu plāns /no 13.03.2020-14.04.2020. nodarbības nenotiek/


I Semestra kalendārais plāns    II Semestra kalendārais plāns


Konsultāciju nodarbību laiki /no 13.03.2020-14.04.2020. nodarbības nenotiek/

 

 

 

  DARBS KONSULTĀCIJU STUNDĀS (2 akadēmiskās mācību stundas 1 X mēnesī ar skolas administrāciju saskaņotajos laikos):

• Pedagogi sniedz atbalstu izglītojamiem izglītības programmas apguvē, ja slimības, kavējumu vai nesekmības dēļ nav veikti mācību uzdevumi,
• Konkursu vai citu projektu laikā pedagogi strādā ar izglītojamiem pie konkursu vai citu projektu realizācijas.