Ievietots: 08.04.2021 INFORMĀCIJAI

Pamatojoties uz 29.03.2021. Metodiskās komisijas sanāksmes protokola Nr.2 lēmumu Nr.1, rīkojumu Nr. MASK/1-6/21/6 no 06.04.2021.,


TIEK NOTEIKTS 2020./2021.MG. II SEMESTRA NOBEIGUMA PLĀNOJUMS:


• 2.semestra attālinātā mācību procesa darbi 1.- 6. klasei ir jāiesniedz klašu audzinātājiem līdz 24.maijam.
• 2.semestra attālinātā mācību darbu skates 1.- 6. klasei notiek 25. un 26. maijā plkst.10.00.
• liecību izsniegšana 1.un 2. klasei notiek 31. maijā plkst.13.00.
• mācību prakse-plenērs 3.-6.klasei notiek no 1.-4.jūnijam. 3.klasei no plkst.9.00 – 12.00, 4.- 6.klasei no plkst.9.00 – 13.00.


/Gadījumā, ja epidemioloģiskās situācijas dēļ nodarbības nevarēs notikt brīvā dabā, vasaras prakse var tikt pārcelta uz augusta mēnesi vai arī prakses uzdevumi var tikt uzdoti kā mājas darbi/.


• liecību izsniegšanu 3.-6. klasei 4.jūnijā plkst.13.30.


7.KLASES IZGLĪTOJAMIEM TIEK NOTEIKTS:


• Eksāmeni zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā, mākslas valodas pamatos (4x40 min) 10., 12., 14., un 16.maijā no pulksten 16.00-19.00. Eksāmena darbus izglītojamie, kas paveikuši II semestrī uzdotos attālinātos darbus, eksāmenu attiecīgā priekšmetā var veikt ātrāk, vienojoties ar mācību priekšmetu skolotājiem.


Eksāmeni tiks organizēti individuāli vienam izglītojamam vienā telpā, ievērojot epidemioloģiskos drošības apstākļus un vēdinot telpas ik pēc 40 min.


• Attālināto mājas darbu, skolas radošo nobeiguma darbu un prezentāciju iesniegšana līdz 24.maijam. 24.maijā no plkst.16.00 līdz 18.00.
• Nobeiguma darbu un nobeiguma darbu prezentāciju vērtēšana notiks attālināti 25.maijā plkst.16.00, gadījumā, ja klātienē tā nebūs iespējama epidemioloģisko apstākļu dēļ.
• Izlaiduma pasākums– 29.maijā plkst.14.00.


• izglītojamo uzņemšana 2021./2022. mācību gadam no 25. maija līdz 4.jūnijam un izglītojamajiem, kas vecāki par 8 gadiem, diagnosticējoīe pārbaudes darbi notiks 24. un 25.augustā plkst.10.00.


INFORMATĪVAIS tālrunis:
29177702
[email protected]


Ievietots: 01.02.2021 MŪSU ELPA - LATVIJAS UN PASAULES KULTŪRAS TELPĀ. ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLAI - 30

 

 

  •       2020.gada 15.oktobrī  18.00 Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē, tika atklāta  Alūksnes Mākslas skolas absolventu un bijušo audzēkņu prezentāciju izstāde “MŪSU  ELPA - LATVIJAS UN PASAULES KULTŪRAS TELPĀ. ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLAI - 30”. Izstādes dalībnieki iepazīstina skatītājus ar savas radošās dzīves daudzveidīgajām šķautnēm -  profesionālo izaugsmi vizuālajās mākslās, dizainā, arhitektūrā, mākslas pedagoģijā, sabiedriskajās aktivitātēs, saviem hobijiem un vērtībām, stāsta par laiku, kas pavadīts Alūksnes Mākslas skolā. Prezentāciju ekspozīcija tiek papildināta ar atsevišķiem autoru radītiem tēlniecības, porcelāna un dizaina darbiem. Izstādē redzami 36 autoru atšķirīgi stāsti. Izstādes grafiskā dizaina autore - Līga Vēliņa. Izstāde būs apskatāma līdz š.g. 10.novembrim darba dienās no 8.00 līdz 17.00. Izstādes ekspozīcija turpmāk būs skatāma Alūksnes Mākslas skolas izstāžu zālē:

 

 

Ievietots: 08.01.2021 ATSĀKAM MĀCĪBAS ATTĀLINĀTI

No š.g. 11.janvāra Alūksnes Mākslas skolā atsākam mācību procesu attālināti :

  • interešu izglītības programmā "Vizuāli plastiskā māksla" pirmklasniekiem, sākumskolas vecuma izglītojamiem, jauniešiem,
  •  1. līdz 7.klases izglītojamiem profesionālās ievirzes izglītības programmā "Vizuāli plastiskā māksla".


Ar mācību uzdevumiem profesionālās ievirzes izglītības programmā "Vizuāli plastiskā māksla" izglītojamos iepazīstinās klašu audzinātāji.

Ar mācību uzdevumiem interešu izglītības programmā "Vizuāli plastiskā māksla" izglītojamos iepazīstinās programmu skolotāji.


Ar nepieciešamajiem mācību materiāliem attālināto uzdevumu veikšanai izglītojamie tiks nodrošināti.


    Novēlam sekmīgu un radošu 2020./2021.mācību gada II semestri mūsu visu kopīgā izglītības darbā, īpaši pateicoties izglītojamo vecākiem par izpratni un līdzdarbošanos kopīgo mērķu un vēlamo rezultātu sasniegšanā!


Attēlā: Zīda gleznojums, Zane Krūmiņa 2009.g. Pedagogs Elita Salaka

Ievietots: 04.01.2021 IZMAIŅAS SKOLAS MAKSAS PAKALPOJUMOS

     Pamatojoties uz 2020.gada 28.decembra NOVADA DOMES lēmumu Nr.332 "Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.09.2015.lēmumā "Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Mākslas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem"


     no 2021.gada1.janvāra Profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla (kods 20V 21100), stundu skaits izglītojamiem no 4 līdz 12 mācību stundām nedēļā, tiek noteikts izglītojamo vecāku(aizbildņu) līdzfinansējums EUR 17,00 mēnesī.


IEPAZĪTIES ar lēmumu šeit:


IEPAZĪTIES ar Alūksnes Mākslas skolas maksas pakalpojumiem šeit:


IEPAZĪTIES ar Noteikumiem par izglītojamo, izglītojamo vecāku (aizbildņu) līdzfinansējuma maksas noteikšanu, maksājuma veikšanas un izlietojuma kārtību šeit:

Ievietots: 04.01.2021 2020./2021.M.G. Ziemas brīvlaiks

     Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra rīkojumu Nr.777 "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" , Latvijas Nacionālā kultūras centra 2020.gada 18. decembra vēstulē norādīto ieteikumu, un 2020.gada 21.decembra rīkojumu Nr. MASK/3-8/20/47

Alūksnes Mākslas skolā tiek NOTEIKTS ziemas brīvlaiks no 2020.gada 21.decembra līdz 2021.gada 8.janvārim visiem interešu izglītības programmas"Vizuāli plastiskā māksla un profesionālās ievirzes izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" izglītojamiem.