Ievietots: 04.11.2019 Iespaidi mākslas izstādēs Rīgā 2019.gada 18.oktobrī

    Š.g. 18. oktobrī Alūksnes Mākslas skolas pedagogi kopā ar 3.-7. klašu izglītojamiem devās izglītojošā mācību braucienā, lai iepazītu aktuālās mākslas izstādes Rīgā. Lai izstāžu apmeklējums būtu atmiņā paliekošs, dotu iespēju izglītojamiem nopietnāk pārdomāt redzēto un iedziļināties tā saturā un formā, katram audzēknim bija jāizanalizē redzētā iespaidi un jāsniedz atbildes uz pedagogu noformulētajiem jautājumiem mācību darba lapās.
   Vispirms Rīgā mēs apmeklējām izstāžu zāli “Arsenāls”, kur Radošajā darbnīcā izpētījām scenogrāfa Andra Freiberga radīto skatuves tēlu operas izrādei “Iemūrētie” izstādē “136 pakāpieni”. Izstādes nosaukumā simboliski ietvertie mākslinieka paša nostaigātie 80 dzīves gadi un 56 pakāpieni mums bija jānoiet, lai nokļūtu ekspozīcijas vēstījumā. Ietvertās tēmas atspoguļošanai A.Freibergs ekspozīcijas valodu bija moderējis vienlaicīgi gan kā scenogrāfs, gan režisors, sagādājot iespēju skatītājam nonākt pa simbolizētiem dzīves pakāpieniem mākslinieka dzīves telpā, ar netradicionālām izjūtām uztverot tās klātesamību.
     Mākslas muzejā Rīgas Birža iepazinām izcilā krievu gleznotāja Ivana Aivazovska daiļradei veltīto izstādi “Gaismas metafizika”. Šī izstāde ļāva iepazīt mākslas darbus, kuros apgaismojums un gaisma ir galvenais kompozīcijas elements un apvieno vienu dominējošo tēmu - apgaismojuma variācijas, mākslinieka izkopto meistarību glezniecībā atveidot uz audekla netveramas lietas, tādas kā ūdens, gaisma un telpa, apburot skatītāju.
     Netradicionālā pasaules realitātes skatījumā mūs ieveda mākslinieki Mārīte Mastiņa-Pēterkopa un Rolands Pēterkops, jeb duets “Mareunrol’s” izstādē “Paplašinātā realitāte” Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Latvijā mākslinieku duets “Mareunrol’s” galvenokārt pazīstams kā mākslinieki, kas modelējuši tērpus daudzām teātra un operas izrādēm. Savukārt šīs izstādes darbi ļauj skatītājam ielūkoties autoru vēstījumā daudz paplašinātākā  skatījumā. Mākslinieku duets “Mareunrol’s” ir šādi traktējuši izstādē ietverto domu: ”Mode ir kā kodos ietverta informācija; tos jāprot nolasīt, no esošajiem kodiem būvējot jaunus, lai nokļūtu tālāk, jo tikai tā ir iespējama attīstība, veidojot kolektīvo zemapziņu kā attīstības virzītājspēku.”
        Mūsu brauciena izskaņās mākslas galerijā “Daugava” mēs apmeklējām tēlnieka Aigara Bikšes tēlniecības darbu ekspozīciju “Zvērīgā spēle”, kurā mākslinieks personalizētā skatījumā pauž savu sajūtu pieredzi Japānā, laikā, kad tobrīd norisinājās Ziemeļkorejas un ASV politiskais konflikts un drošības nolūkos Tokijas ielās bija izvietotas pretgaisa aizsardzības raķešu iekārtas. “Surikats uz mīnas”, “Zaķis ar granātu ķepā” un pārējie citi tēlniecības darbi skatītājam simboliski vizualizē militāro bruņošanos kā cilvēku apzināti kultivētu “zvērīgu realitātes spēli”, kura ik pa laikam tiek izspēlēta uz mūsu planētas. Mums visiem tā šķita vērtīga tēlniecības valodas izpratnes pieredze, liekot aizdomāties par MIERAM un DZĪVĪBAI tik nozīmīgu tēmu !

Ievietots: 04.11.2019 DALĪBA KONKURSĀ ĶĪNĀ " EU-CHINA CHILDREN’S ART EXHIBITION 2019"

       2019. gada maijā Alūksnes Mākslas skolas audzēkņu darbi tika aizsūtīti uz Bērnu mākslas konkursu-izstādi “Eiropa-Ķīna”, Beidžingā, Ķīnā. Konkursa tēma – Eiropas bērni zīmē savus iespaidus par Ķīnu, savukārt bērni no Ķīnas- par Eiropu.

Mūsu skolas audzēkņu darbi apskatāmi https://mengxiangzhongou.com/gallery/index.php?/category/2&lang=mk_MK  /attēli no 1058-1068/

Uz konkursu tika nosūtīti darbi dažādās tehnikās, kas tapa skolotāju Elitas Salakas, Dainas Rudzītes un Ritas Balanes vadībā.


Ievietots: 10.10.2019 Jauna radoša pieredze Biomuzikālajā ekskursijā Ziemeru muižā

        Š.g. 5.oktobra rītā grupa Alūksnes Mākslas skolas audzēkņu un pedagogu devās uz Ziemeru muižu, lai piedalītos Biomuzikālā ekskursijā. Pasākums bija kupli apmeklēts. Bija ieradušies gan Ziemeru pamatskolas skolēni ar skolotājām, gan citi interesenti no Alūksnes un citiem novadiem. Dienas norises ievadīja muižas saimnieces Ditas Balčus un projektu vadītājas Egijas Silāres īss ievads muižas vēsturē un ekskursija pa muižas telpām. Pēc tam sekoja darbs 3 radošajās darbnīcās. Katrs dalībnieks saņēma darba burtnīcu “Ota dabā”, kurā bija mākslinieku Edmunda, Justīnes un Daces Lūču mākslas darbu reprodukcijas, kas parādīja mākslinieku iespējas attēlot dabu, tās norises ar dažādiem materiāliem un dažādās tehnikās.
         Mākslinieces Daces Lūces vadībā tapa Ziemeru muižas karte darba burtnīcās un palielinājumā uz audekla pie sienas. Dienas garumā katra grupa to papildināja, un dienas noslēgumā bija gatava krāsaina Ziemeru muižas karte ar apkārtnes objektu izvietojumu.
     Bioloģijas doktores Ilutas Dauškānes vadībā iepazinām retos ķērpjus muižas parkā, skaitījām koku gadskārtas un uzzinājām daudz vērtīgas informācijas par norisēm dabā, priecājāmies par neparastajām formām un krāsu bagātību. Dienas beigās pētījām ķērpjus mikroskopā.
       Māksliniece Justīne Lūce vadīja radošo darbnīcu, kurā atveidojām lapu, ķērpju tekstūras, radījām muižas ainavas skices, attēlojām muižas ēku gan grafiski ar zīmuļiem, gan ar krāsām.
        Mūziķes Elizabetes Balčus radošajā darbnīcā bija iespēja uzzināt un izmēģināt kā skan istabas augi , lapas, ķērpji. Radošās dienas noslēgumā visi ar interesi klausījāmies un vērojām viņas muzikālo perfomanci.


    Pateicamies pasākuma organizatoriem, īpaši Ditai Balčus, par uzaicinājumu piedalīties interesantajā un pārdomātajā radošajā pasākumā Ziemeru muižā, kurā guvām jaunu pieredzi un atziņas, kā arī jauki pavadījām laiku pasākuma ietvaros!

Ievietots: 16.09.2019 JĀZEPA PĪGOŽŅA BALVA LATVIJAS AINAVU GLEZNIECĪBĀ JAUNIEŠIEM


   Š.g. 14.septembrī Preiļos notika Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā pasniegšanas ceremonija.
    Šajā dienā Preiļos bija apskatāmas trīs ar gleznotāja Jāzepa Pīgožņa vārdu saistītas izstādes: Jāzepa Pīgožņa balvas ainavu glezniecībā 5. izstāde, konkursa “ Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā jauniešiem” izstāde, kā arī tikko kā Preiļos notikušā mākslas plenēra ainavu glezniecībā darbu izstāde. 

   Konkurss jauniešiem notika otro reiz un šogad tajā savus darbus iesniedza arī 3 jaunietes no Alūksnes Mākslas skolas - Dana Deineko, Agnese Ābeltiņa un Līna Vika.

    Darbi akrila tehnikā tapa pavasarī skolotājas Anitas Vēliņas vadībā. Visi trīs darbi ir apskatāmi Preiļu Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē un piedalīsies ceļojošā izstrādē pa Latviju.

     Divas audzēknes - Agnese Ābeltiņa un Līna Vika saņēma rīkotāju atzinības par veiksmīgu piedalīšanos un radošu tēmas atklāsmi jauno gleznotāju konkursā.

Ievietots: 01.09.2019 Alūksnes Mākslas skolas audzēkņu vecākiem!


       Jaunais skolas gads iesākas vasarai vēl neatvadoties…Mums visiem kopā –skolotājiem, skolēniem un Jums, vecāki, ir priekšā ceļš viena mācību gada garumā. Un kāds tas būs – tas atkarīgs no mums visiem. Mākslas skola rosina savus audzēkņu redzēt plašāk, sadzirdēt vairāk, domāt dziļāk. Tas viss prasa nopietnu darbu un attieksmi gan mazajiem, gan lielākajiem skolēniem.

       

       Lai mūsu kopīgā sadarbība arī turpmāk būtu veiksmīga, aicinu Jūs pārskatīt skolas mājas lapā atrodamos normatīvus - skolas nolikumu, skolas iekšējās kārtības noteikumus un pārrunāt tos ar saviem bērniem.

       

     Šajā mācību gadā esam padomājuši par to, lai katras klases audzēkņiem būtu savs atbildīgais skolotājs, kas parūpēsies par ciešāku saziņu ar izglītojamo vecākiem un palīdzēs risināt citus aktuālus jautājumus. Par 6. un 7. klases audzēkņiem rūpēsies skolotāja Anita Vēliņa, par 5. klasi skolotāja Ilze Balande-Egle, par 4. klasi skolotāja Rita Balane, par 3. klasēm skolotāja Lilija Kukle, par 2. klasēm Elita Salaka, par 1. klasēm skolotāja Anda Plauma.

     

      Mēs priecājamies, ka esat izvēlējušies Alūksnes Mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”, kas 7 gadu laikā dod iespēju izglītojamiem iegūt nozīmīgu izglītības dokumentu - apliecību par apgūtu profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” (izglītības kods 20V 21100 1). Pieredze rāda, ka bieži bērnam ir jāizdara izvēle, ja ir interese gan par mūziku, gan sportu vai vēl kādu citu savu interešu realizēšanu. Ja jūtat un saprotat, ka mācīties profesionālās ievirzes izglītības programmā Jūsu bērnam ir par grūtu, tad mūsu skolā ir iespēja apmeklēt arī interešu izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” dažādām vecuma grupām.

     

      Šogad īpaši domājam par sadarbību ar vecākiem, tāpēc aicināsim uz vecāku sapulcēm, darbu skolas padomē, lai uzklausītu Jūsu ieteikumus un ļautu vairāk iepazīt skolas mācību darba specifiku.

   

        Kā tradīciju turpinam veidot mācību darbu ekspozīciju skolas izstāžu zālē Muzeju naktī - maija trešajā sestdienā, kad īpaši Jūs gaidīsim, lai parādītu, ko esam darījuši un Jūsu bērni ir apguvuši mūsu skolā.

     

        Lai mums visiem radošs un krāsains jaunais skolas gads!


Alūksnes Mākslas skolas direktora vietniece mācību jomā Anda Plauma