Ievietots: 11.06.2020 IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA 2020./2021.MĀCĪBU GADĀ

    Alūksnes Mākslas skola uzņem audzēkņus 2020./2021.m.g. šādās programmās:
• bez iestājpārbaudījumiem profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” 1.klasē;


• ar diagnosticējošu pārbaudījumu profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” izglītojamiem, kas vēlas iestāties skolā 2.-5.klasē.


Bez iestājpārbaudījumiem interešu izglītības programmās:
• “ Vizuāli plastiskā māksla pirmklasniekiem”
• “ Vizuāli plastiskā māksla sākumskolas vecumā 2.-6. klasei”
• “ Vizuāli plastiskā māksla jauniešiem”
• “ Vizuāli plastiskā māksla pirmsskolas vecumā- Veidošanas klase”
• “Vizuāli plastiskā māksla pirmsskolas vecumā- Tēlotājmākslas klase”
• “Vizuāli plastiskā māksla pieaugušajiem”


Diagnosticējošie pārbaudījumi profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” izglītojamiem, kas vēlas iestāties skolas 2.-5.klasē notiks š.g. 24.,25.augustā plkst.10.00.


Dokumentu iesniegšana Alūksnes Mākslas skolas lietvedībā darba dienās no 10.00-14.00


Neskaidrību gadījumā zvanīt. Tālruņi 29177702, 64322433

Ievietots: 29.05.2020 Liecību izsniegšanas laiki 1.-6.klasēm un informācija par vasaras mācību praksi

Alūksnes Mākslas skolas liecību izsniegšana un 2. semestra darbu saņemšana notiek 2020. gada 1. jūnijā:


4. klasei 10.00-10.30
3. klasei 10.30-11.00
2.klasei 11.00-11.30
1. klasei 11.30-12.00
5., 6.klasēm 12.00-12.30

Ja nav iespēja ierasties šajā dienā, tad to var izdarīt katru darba dienu no 10.00-14.00, iepriekš sazinoties pa tālruni 29177702

Atgādinām, ka 2019./2020. mācību gada vasaras prakse 3.-6. klasei pārcelta uz laiku no 17. līdz 21. augustam

Alūksnes Māksla skolas izglītojamo Vasaras mācību prakses nodarbību plāns 2020.augustā skatāms šeit:

Ievietots: 28.04.2020 Par mācību darba plānošanu 2019./2020.mācību gadu noslēdzot

       Pamatojoties uz 2020. gada 12.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un ņemot vērā Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas 2020.gada 17.aprīļa norādījumus “Par mācību procesu profesionālās kultūrizglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes programmas, 2019./2020.mācību gadu noslēdzot”, skolā tiek NOTEIKTS šāds mācību darba plānojums, noslēdzot 2019./2020.mācību gadu un ievērojot visus noteiktos veselības aizsardzības un drošības pasākumus:


1. Attālinātā mācību procesā veikto izglītojamo mājas darbu iesniegšanas grafiks skolā:


      18. maijā darbus iesniedz  1.klase no plkst.10.00-10.30;
                                                   2.klase no plkst.10.30-11.00;
                                                   3.klase no plkst.11.00- 11.30;
      19. maijā darbus iesniedz  4.klase no plkst.10.00-10.30;
                                                   5.klase no plkst.10.30-11.00;
      20. maijā darbus iesniedz  6.klase no plkst.10.00-10.30;
                                                   7.klase no plkst.10.30-11.00.
     20.maijā 7.klase iesniedz gatavus skolas noslēguma darbus, noslēguma darbu prezentācijas (elektroniskā Power Point formātā e-pastā [email protected]) līdz plkst.16.00;
     

     Informācija izglītojamo vecākiem (aizbildņiem): ja izņēmuma gadījumā darbus iesniegt norādītajā laikā nav iespējams, lūdzam sazināties telefoniski ar skolas administrāciju pa tālruņiem 64322433 vai 29177702;
     

Darbu iesniegšanas nosacījumi var tikt mainīti, ņemot vērā  iespējamās izmaiņas no 2020.gada 13.maija, ievērojot LR valdības pieņemtos lēmumus un Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas norādījumus. 


2.  Izglītojamo 2.semestra mācību darbu novērtēšanas laiki skatēm:

  • 1.,2., 3.,4.,klasei       21.maijā plkst.10.00;
  • 5.,6., 7.klasei            22.maijā plkst. 10.00;

3. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.klašu izglītojamiem mācību gada noslēguma vērtējumi (semestra, gada) izliekami, ņemot vērā summārās vērtēšanas principu – 2019./2020.mācību gada vērtējumus.


4. Pārbaudījumu darbi 7.klases izglītojamiem mācību priekšmetos Mākslas valodas pamati, Kompozīcija, Zīmēšana, Gleznošana, Veidošana tiek atcelti. 


5. Noslēguma darbu materiālā 7.klases izglītojamie, kuri nav savlaicīgi iesnieguši darbus līdz 2020.gada 13.martam (atbilstoši 2019./2020.mācību gada 2.semestra kalendārajam plānam), veic attālināti, attālināti konsultējoties ar sava noslēguma darba atbildīgo pedagogu, un iesniedz 20.maijā līdz 16.00.


6. Vasaras prakse (plenērs) 3., 4., 5., 6.klases izglītojamiem tiek plānota laikā no 17. - 21.augustam, kā arī laiks var tikt mainīts, atbilstoši iespējamām izmaiņām likumdošanā un metodiskajiem norādījumiem no 2020.gada 13.maija.


7. No 2020.gada 13.maija izglītības process skolā turpināms, ievērojot LR valdības pieņemtos lēmumus, Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas norādījumus un prioritāri nodrošinot izglītojamo drošību un veselību.
 

    Vēlot visiem veselību, radošu darba prieku un veiksmi 2019./2020.mācību gadu noslēdzot,

                                                                                 skolas direktors Ojārs VĒLIŅŠ

Ievietots: 23.03.2020 Cienījamie audzēkņi un audzēkņu vecāki !

         Sākot ar š g. 23. martu uzsākam mācību procesa norisi attālināti. Skolotāji brīvdienu nedēļā ir strādājuši pie mācību uzdevumu metodikas, lai varētu tos apgūt attālināti. Uzdevumi tiks aizsūtīti ne biežāk kā vienu reizi nedēļā uz norādītajiem audzēkņu vai audzēkņu vecāku e- pastiem. Uz uzdevumu lapām ir norādīti priekšmetu skolotāju e- pasti un tālruņa numuri – izglītojamo un priekšmetu pedagogu savstarpējai saziņai, atgriezeniskās saites uzturēšanai.


        Būsim savstarpēji saprotoši un atbildīgi pret veicamajiem uzdevumiem, lai realizētu mācību programmu attālināti šajā sarežģītajā laikā.


             Plānosim pārdomāti savu ikdienas noslodzi un pienākumus, saudzēsim sevi un savus tuvākos! 


Alūksnes Mākslas skolas pedagogi

Ievietots: 13.03.2020 PAZIŅOJUMS

   Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī no 13.marta līdz 14. aprīlim no š.g. 13.marta mācību process klātienē Alūksnes Mākslas skolā uz laiku tiek pārtraukts. Aicinām sekot līdz aktuālajai informācijai!


Oficiālā informācija par epidemioloģisko situāciju valstī skatāma Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757