Informācija

Informācija izglītojamo vecākiem, profesionālās ievirzes izglītības programma "Vizuāli plastiskā māksla", mācību nodarbību saraksts, skolas reģistrācijas apliecība, akreditācijas lapa u.c.