Ievietots: 28.05.2021 2020./2021.m.g. SKOLAS IZLAIDUMS

IZLAIDUMA PASĀKUMA SĀKUMS

š.g. 29.maijā 14.00 ārtelpā pie Alūksnes Mākslas skolas.

/ dreskods - atbilstošs laika apstākļiem un garastāvoklim/

Ievietots: 26.04.2021 Alūksnes Mākslas skolas audzēkņu dalība un panākumi KONKURSOS attālinātā mācību procesa laikā.

      Alūksnes Mākslas skolas audzēkņi arī attālinātā mācību procesa laikā piedalās dažādos konkursos. Sakarā ar ārkārtas stāvokļa ieviešanu, konkursu norises un izvērtēšanas laiki mainījās un tika pārcelti, tāpēc daudzu konkursu rezultāti pienāca pēc vairāku mēnešu gaidīšanas, skolotāji vadīja konsultācijas dažādās saziņas vietnēs un iespēju robežās individuāli klātienē.


Skolas profesionālās ievirzes programmas un interešu izglītības programmas audzēkņi šajā mācību gadā saņēma apbalvojumus ( arī par 2020. gada 1. pusgada konkursiem)

Mākslinieka un karikatūrista Edgara Ozoliņa piemiņai veltītais skolēnu karikatūru zīmēšanas konkurss “Pa-smejies!


https://www.olaine.lv/lv/jaunumi/nosledzies-makslinieka-un-karikaturista-edgara-ozolina-pieminai-veltitais-skolenu-karikaturu-zimesanas-konkurss-pa-smejies#gsc.tab=0


1.-4.klašu grupā Galvenā Godalga - Vintrai Griškai (sk. Daina Rudzīte, interešu izglītības programma)
5.-7. kl. grupā Galvenā Godalga - Rihardam Ozoliņam (sk. Daina Rudzīte, interešu izglītības programma)
8.-9. klašu grupā Atzinība - Annai Madarai Pimanovai (sk.Rita Balane, interešu izglītības programma)


Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas organizētais III Starptautiskais Vizuālās mākslas konkurss Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot :


http://www.jnmms.lv/konkurss/


1.vieta vecuma grupā 7-9 gadi grafikā Elzai Jaunzemai ( sk. Daina Rudzīte, interešu izglītības programma)
1.vieta vecuma grupā 10-12 gadi datorgarfikā Kristīnei Lācei ( sk. Rita Balane, profesionālās ievirzes programma)
3.vieta vecuma grupā 13-15 gadi datorgrafikā Natālijai Repšai ( sk. Rita Balane, profesionālās ievirzes programma)
Atzinība vecuma grupā 10-12 gadi datorgarfikā Kristoferam Viškeram (sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)
3. vieta vecuma grupā 13-15 gadi gleznošana Madarai Ločmelei (sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)
3. vieta vecuma grupā 10-12 gadi gleznošana Angelīnai Grenkovai (sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)
“Laflora” simpātiju balva vecuma grupā 7-9 gadi grafika Valērijai Vihrovai ( sk. Daina Rudzīte, interešu izglītības programma)


Lielupes novada un Salgales Mūzikas un mākslas skolas 4. Starptautiskajā gleznošanas konkurss "Vilnis Lielupē"


Konkursa tēma -Mazā pasaule lielajā pasaulē. Ierosmei konkursa dalībnieki tika aicināti iepazīt citātu no Edvarta Virzas poēmas „Straumēni”.


3. vieta vecuma grupā 10-12 gadi Jāņa Čakstes mājas specbalva Santai Bērziņai ( sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)
Pateicība Rihardam Jauniņam par piedalīšanos ( sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)

Noslēguma video https://www.youtube.com/watch?v=zcjgQM2ILX4


Darbu kopkatalogs https://ozolnieki.lv/files/pages/66/8289/brosura-vilnis-lielupee-2020-web-1-1_IPG.pdf


Vizuālās mākslas konkurss Akvarelis. Māksliniekam Jānim Brektem 100


2. vieta vecuma grupā 11-13 gadi Rihardam Jauniņam “Klusā daba” ( sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)
Pateicība Agitai Kreicei par radošu darbu ( sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)


J. Soikāna Ludzas Mākslas skolas dizaina konkurss “Ontona Kūkoja portfeļs”


GRAND PRIX un 1. vieta vecuma grupā 11-14 gadi Elzai Jaunzemai ( sk.Rita Balane, interešu izglītības programma),


3. vieta vecuma grupā 11-14 gadi Elizabetei Timofejevai ( sk.Rita Balane, interešu izglītības programma).


https://www.ludza.lv/jaunumi/zinami-j-soikana-ludzas-makslas-skolas-organizeta-konkursa-ontona-kukoja-portfels-rezultati/Paldies skolotājām un audzēkņiem par uzņēmību!

 

Ievietots: 08.04.2021 INFORMĀCIJAI

Pamatojoties uz 29.03.2021. Metodiskās komisijas sanāksmes protokola Nr.2 lēmumu Nr.1, rīkojumu Nr. MASK/1-6/21/6 no 06.04.2021.,


TIEK NOTEIKTS 2020./2021.MG. II SEMESTRA NOBEIGUMA PLĀNOJUMS:


• 2.semestra attālinātā mācību procesa darbi 1.- 6. klasei ir jāiesniedz klašu audzinātājiem līdz 24.maijam.
• 2.semestra attālinātā mācību darbu skates 1.- 6. klasei notiek 25. un 26. maijā plkst.10.00.
• liecību izsniegšana 1.un 2. klasei notiek 31. maijā plkst.13.00.
• mācību prakse-plenērs 3.-6.klasei notiek no 1.-4.jūnijam. 3.klasei no plkst.9.00 – 12.00, 4.- 6.klasei no plkst.9.00 – 13.00.


/Gadījumā, ja epidemioloģiskās situācijas dēļ nodarbības nevarēs notikt brīvā dabā, vasaras prakse var tikt pārcelta uz augusta mēnesi vai arī prakses uzdevumi var tikt uzdoti kā mājas darbi/.


• liecību izsniegšanu 3.-6. klasei 4.jūnijā plkst.13.30.


7.KLASES IZGLĪTOJAMIEM TIEK NOTEIKTS:


• Eksāmeni zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā, mākslas valodas pamatos (4x40 min) 10., 12., 14., un 16.maijā no pulksten 16.00-19.00. Eksāmena darbus izglītojamie, kas paveikuši II semestrī uzdotos attālinātos darbus, eksāmenu attiecīgā priekšmetā var veikt ātrāk, vienojoties ar mācību priekšmetu skolotājiem.


Eksāmeni tiks organizēti individuāli vienam izglītojamam vienā telpā, ievērojot epidemioloģiskos drošības apstākļus un vēdinot telpas ik pēc 40 min.


• Attālināto mājas darbu, skolas radošo nobeiguma darbu un prezentāciju iesniegšana līdz 24.maijam. 24.maijā no plkst.16.00 līdz 18.00.
• Nobeiguma darbu un nobeiguma darbu prezentāciju vērtēšana notiks attālināti 25.maijā plkst.16.00, gadījumā, ja klātienē tā nebūs iespējama epidemioloģisko apstākļu dēļ.
• Izlaiduma pasākums– 29.maijā plkst.14.00.


• izglītojamo uzņemšana 2021./2022. mācību gadam no 25. maija līdz 4.jūnijam un izglītojamajiem, kas vecāki par 8 gadiem, diagnosticējoīe pārbaudes darbi notiks 24. un 25.augustā plkst.10.00.


INFORMATĪVAIS tālrunis:
29177702
[email protected]


Ievietots: 08.01.2021 ATSĀKAM MĀCĪBAS ATTĀLINĀTI

No š.g. 11.janvāra Alūksnes Mākslas skolā atsākam mācību procesu attālināti :

  • interešu izglītības programmā "Vizuāli plastiskā māksla" pirmklasniekiem, sākumskolas vecuma izglītojamiem, jauniešiem,
  •  1. līdz 7.klases izglītojamiem profesionālās ievirzes izglītības programmā "Vizuāli plastiskā māksla".


Ar mācību uzdevumiem profesionālās ievirzes izglītības programmā "Vizuāli plastiskā māksla" izglītojamos iepazīstinās klašu audzinātāji.

Ar mācību uzdevumiem interešu izglītības programmā "Vizuāli plastiskā māksla" izglītojamos iepazīstinās programmu skolotāji.


Ar nepieciešamajiem mācību materiāliem attālināto uzdevumu veikšanai izglītojamie tiks nodrošināti.


    Novēlam sekmīgu un radošu 2020./2021.mācību gada II semestri mūsu visu kopīgā izglītības darbā, īpaši pateicoties izglītojamo vecākiem par izpratni un līdzdarbošanos kopīgo mērķu un vēlamo rezultātu sasniegšanā!


Attēlā: Zīda gleznojums, Zane Krūmiņa 2009.g. Pedagogs Elita Salaka

Ievietots: 04.01.2021 IZMAIŅAS SKOLAS MAKSAS PAKALPOJUMOS

     Pamatojoties uz 2020.gada 28.decembra NOVADA DOMES lēmumu Nr.332 "Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.09.2015.lēmumā "Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Mākslas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem"


     no 2021.gada1.janvāra Profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla (kods 20V 21100), stundu skaits izglītojamiem no 4 līdz 12 mācību stundām nedēļā, tiek noteikts izglītojamo vecāku(aizbildņu) līdzfinansējums EUR 17,00 mēnesī.


IEPAZĪTIES ar lēmumu šeit:


IEPAZĪTIES ar Alūksnes Mākslas skolas maksas pakalpojumiem šeit:


IEPAZĪTIES ar Noteikumiem par izglītojamo, izglītojamo vecāku (aizbildņu) līdzfinansējuma maksas noteikšanu, maksājuma veikšanas un izlietojuma kārtību šeit: