Mācīsimies attālināti

Mācīsimies pareizi fotogrāfēt savus darbus /Sagatavoja skolotāja Ilze Egle/
https://www.youtube.com/watch?v=SZPSAvL6SCs

Palīgmateriāls darbam "Vitrāža" Paint 3D programmā /Sagatavoja skolotāja Ilze Egle/

https://www.youtube.com/watch?v=g39qOg4nMuo&t=3s

Palīgmateriāls darbam "Radoša kompozīcija punktu tehnikā" Paint 3D programmā /Sagatavoja skolotāja Ilze Egle/

https://www.youtube.com/watch?v=xDhBGKaM2jI

Palīgmateriāls darbam "Putniņa gleznošana" Paint 3D programmā /Sagatavoja skolotāja Ilze Egle/

https://www.youtube.com/watch?v=Q_dDowCOyBc