Skolas padome

Skolas padomes reglaments, padomes sastāvs.

SAZIŅAI AR SKOLAS PADOMI:  e-pasts:   [email protected]

Skolas padomes pieņemtie lēmumi, aktualitātes