Ojārs Vēliņš

             Skolas dibināšanas pamatlicējs un direktors, skolotājs, humanitāro zinātņu maģistrs vizuāli plastiskajās mākslās, beidzis arī Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu. Glezno eļļas tehnikā, izgatavo vitrāžas un monumentālus sienas gleznojumus, strādā grafiskajā un vides dizainā, izmantojot datorprogrammas. Audzēkņiem māca zīmēšanu, gleznošanu un datorgrafikas pamatu apguvi.

Skatīt portfolio
Anita Vēliņa

                        Mākslas pedagogs, skolas dibināšanas pamatlicēja, māksliniece meistare ādas mākslinieciskajā apdarē, pedagoģijas maģistrs, humanitāro zinātņu maģistrs vizuāli plastiskajās mākslās, glezno eļļas un akrila tehnikās. Skolā ilgstoši veica direktora vietnieces mācību jomā pienākumus, plānoja un vadīja radošos projektus skolā ar skolas audzēkņu un pedagogu piedalīšanos, pieaugušo tālākizglītības kursus. Ilgstoši vadīja Alūksnes novada skolu vizuālās mākslas skolotāju metodisko apvienību.                                                                                               Izglītojamiem māca gleznošanu, kompozīciju, mākslas valodas pamatus, realizē interešu izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" vidusskolas vecuma izglītojamiem un pieaugušajiem.

Skatīt portfolio
Anda Plauma

         Tekstilmākslinieka-meistara izglītību ieguvusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā, absolvējusi Latvijas Universitātes pedagoģijas fakultāti. Uzņēmēja, “Andas Darbnīcas” vadītāja. Strādā tekstila apdrukas tehnikā, to radoši papildinot, uz linu auduma. Ilgstoša pedagoģiskā darba  pieredze vizuālajā mākslā un mājturībā, kā arī skolvadībā un  izglītības darba organizēšanā izglītības iestādē. Vairāk informācijas par radošo darbību www.andasdarbnica.lv

Skatīt portfolio
Paveiktie darbi:
Elita Salaka

                Māksliniece meistare tekstilmākslā, tautas daiļamata meistare, mākslas pedagogs, glezno uz zīda un strādā kā tekstilmāksliniece. Skolas audzēkņiem māca kompozīciju un tekstilmākslu.

Skatīt portfolio
Rita Balane

             Tekstilizstrādājumu dizainere, pedagoģisko izglītību ieguvusi RPIVA. Radoši strādā,gleznojot uz zīda. Ir Alūksnes Mākslas skolas absolvente. Saviem audzēkņiem māca zīmēšanu, gleznošanu un kompozīciju. Ir skolas lietvedības speciāliste.

Skatīt portfolio
Ilze Balande-Egle

           Skolotāja, floriste, uzņēmēja, kas savu izglītību ir guvusi Latvijas Lauksaimniecības universitātē, iegūstot bakalaura grādu pedagoģijā un maģistra grādu socioloģijā. Floristiku apguvusi pie Taivo Pillera (Igaunija) un Pītera Hesa (Šveice). Vairāk kā 10 gadus darbojas ģimenes uzņēmumā - ziedu salonā. Ir Alūksnes Mākslas skolas 1.izlaiduma absolvente. Brīvajā laikā aizraujas ar rokdarbiem, darinot ļoti smalkas mežģīnes frivolite un ankars tehnikās.

Skatīt portfolio
Paveiktie darbi:
Ida Zelča

              Vēsturnieces un izglītības zinātņu maģistra grādu ieguvusi LU. Ir Alūksnes rajona kultūras vēstures skolotāju metodiskās apvienības vadītāja. Skolā audzēkņiem māca mākslas valodas pamatus, kas saistīti ar Seno un Viduslaiku mākslas tradīcijām. Daudz ceļo un dalās iespaidos ar saviem audzēkņiem.

Skatīt portfolio
Lilija Kukle

              Māksliniece meistare keramikā, vizuāli plastiskās mākslas pedagoģe. Glezno eļļas un akrila tehnikās, savus radošos darbus darina arī keramikā un apgleznojot porcelānu. Skolas audzēkņiem māca zināšanas un prasmes veidošanā un keramikā. Keramikas darbnīcas "saimniece". Vairāk informācijas vietnē www.lilija.lv.

Skatīt portfolio
Daina Rudzīte

          Skolotāja, pedagoģisko izglītību ieguvusi Latvijas universitātē. Glezno uz zīda un akrila tehnikā. Māca darboties ar krāsām visjaunākajiem skolas audzēkņiem interešu izglītības programmā "Vizuāli plastiskā māksla".

Skatīt portfolio
Paveiktie darbi:
Tamāra Fjodorova

            Skolas “rūķis”, kas rūpējas par kārtību un tīrību skolā un tās apkārtnē, sakārto “mākslinieciski” izmētātās lietas un bieži iepriecina kolēģus, izdaiļojot skolu ar kādu pašas izaudzētu ziedu pušķi.

Ārija Bundzena

                 Skolas "rūķis", kas nevien sakārto "mākslinieciski" izmētātās lietas, rūpējas par tīrību, kārtību skolā un skolas apkārtnē, bet arī mēdz pārsteigt kolēģus ar kādu mīļu dabas velti vai kādu citu jauku pārsteigumu.