Eksāmens priekšmetā kompozīcija "Skolas noslēguma darba projekts, aizstāvēšana", 2016./2017.m.g.