Izglītojamo darbu izstāde Ates muzejā no 16. 01.2018. – 10.03.2018.