Izglītojoša ekskursija vasaras praksē 2018.g. 7.,8. jūnijā