Alīnas Ludvigas skices un kvalifikācijas darbs "Alūksnes Mākslas skolas interjera projekts" tolaik vēl renovācijas darbu stadijā esošajai skolas ēkai, 2010.gadā absolvējot Rīgas Amatniecības vidusskolas dizaina nodaļu