Cienījamie audzēkņi un audzēkņu vecāki !

23.03.2020

         Sākot ar š g. 23. martu uzsākam mācību procesa norisi attālināti. Skolotāji brīvdienu nedēļā ir strādājuši pie mācību uzdevumu metodikas, lai varētu tos apgūt attālināti. Uzdevumi tiks aizsūtīti ne biežāk kā vienu reizi nedēļā uz norādītajiem audzēkņu vai audzēkņu vecāku e- pastiem. Uz uzdevumu lapām ir norādīti priekšmetu skolotāju e- pasti un tālruņa numuri – izglītojamo un priekšmetu pedagogu savstarpējai saziņai, atgriezeniskās saites uzturēšanai.


        Būsim savstarpēji saprotoši un atbildīgi pret veicamajiem uzdevumiem, lai realizētu mācību programmu attālināti šajā sarežģītajā laikā.


             Plānosim pārdomāti savu ikdienas noslodzi un pienākumus, saudzēsim sevi un savus tuvākos! 


Alūksnes Mākslas skolas pedagogi