Īpašas piesardzības pasākumu kārtība Alūksnes Mākslas skolā, ievērojot Covid-19 epidemioloģisko situāciju

27.10.2020

Izglītojamie, izglītojamo vecāki un likumiskie pārstāvji!


    Lūdzam iepazīties ar Īpašas piesardzības pasākumu kārtību Alūksnes Mākslas skolā, ievērojot Covid-19 epidemioloģisko situāciju!

 

Ar INFORMĀCIJU var iepazīties šeit: