INFORMĀCIJAI

08.04.2021

Pamatojoties uz 29.03.2021. Metodiskās komisijas sanāksmes protokola Nr.2 lēmumu Nr.1, rīkojumu Nr. MASK/1-6/21/6 no 06.04.2021.,


TIEK NOTEIKTS 2020./2021.MG. II SEMESTRA NOBEIGUMA PLĀNOJUMS:


• 2.semestra attālinātā mācību procesa darbi 1.- 6. klasei ir jāiesniedz klašu audzinātājiem līdz 24.maijam.
• 2.semestra attālinātā mācību darbu skates 1.- 6. klasei notiek 25. un 26. maijā plkst.10.00.
• liecību izsniegšana 1.un 2. klasei notiek 31. maijā plkst.13.00.
• mācību prakse-plenērs 3.-6.klasei notiek no 1.-4.jūnijam. 3.klasei no plkst.9.00 – 12.00, 4.- 6.klasei no plkst.9.00 – 13.00.


/Gadījumā, ja epidemioloģiskās situācijas dēļ nodarbības nevarēs notikt brīvā dabā, vasaras prakse var tikt pārcelta uz augusta mēnesi vai arī prakses uzdevumi var tikt uzdoti kā mājas darbi/.


• liecību izsniegšanu 3.-6. klasei 4.jūnijā plkst.13.30.


7.KLASES IZGLĪTOJAMIEM TIEK NOTEIKTS:


• Eksāmeni zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā, mākslas valodas pamatos (4x40 min) 10., 12., 14., un 16.maijā no pulksten 16.00-19.00. Eksāmena darbus izglītojamie, kas paveikuši II semestrī uzdotos attālinātos darbus, eksāmenu attiecīgā priekšmetā var veikt ātrāk, vienojoties ar mācību priekšmetu skolotājiem.


Eksāmeni tiks organizēti individuāli vienam izglītojamam vienā telpā, ievērojot epidemioloģiskos drošības apstākļus un vēdinot telpas ik pēc 40 min.


• Attālināto mājas darbu, skolas radošo nobeiguma darbu un prezentāciju iesniegšana līdz 24.maijam. 24.maijā no plkst.16.00 līdz 18.00.
• Nobeiguma darbu un nobeiguma darbu prezentāciju vērtēšana notiks attālināti 25.maijā plkst.16.00, gadījumā, ja klātienē tā nebūs iespējama epidemioloģisko apstākļu dēļ.
• Izlaiduma pasākums– 29.maijā plkst.14.00.


• izglītojamo uzņemšana 2021./2022. mācību gadam no 25. maija līdz 4.jūnijam un izglītojamajiem, kas vecāki par 8 gadiem, diagnosticējoīe pārbaudes darbi notiks 24. un 25.augustā plkst.10.00.


INFORMATĪVAIS tālrunis:
29177702
[email protected]