Alūksnes Mākslas skolas audzēkņu dalība un panākumi KONKURSOS attālinātā mācību procesa laikā.

26.04.2021

      Alūksnes Mākslas skolas audzēkņi arī attālinātā mācību procesa laikā piedalās dažādos konkursos. Sakarā ar ārkārtas stāvokļa ieviešanu, konkursu norises un izvērtēšanas laiki mainījās un tika pārcelti, tāpēc daudzu konkursu rezultāti pienāca pēc vairāku mēnešu gaidīšanas, skolotāji vadīja konsultācijas dažādās saziņas vietnēs un iespēju robežās individuāli klātienē.


Skolas profesionālās ievirzes programmas un interešu izglītības programmas audzēkņi šajā mācību gadā saņēma apbalvojumus ( arī par 2020. gada 1. pusgada konkursiem)

Mākslinieka un karikatūrista Edgara Ozoliņa piemiņai veltītais skolēnu karikatūru zīmēšanas konkurss “Pa-smejies!


https://www.olaine.lv/lv/jaunumi/nosledzies-makslinieka-un-karikaturista-edgara-ozolina-pieminai-veltitais-skolenu-karikaturu-zimesanas-konkurss-pa-smejies#gsc.tab=0


1.-4.klašu grupā Galvenā Godalga - Vintrai Griškai (sk. Daina Rudzīte, interešu izglītības programma)
5.-7. kl. grupā Galvenā Godalga - Rihardam Ozoliņam (sk. Daina Rudzīte, interešu izglītības programma)
8.-9. klašu grupā Atzinība - Annai Madarai Pimanovai (sk.Rita Balane, interešu izglītības programma)


Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas organizētais III Starptautiskais Vizuālās mākslas konkurss Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot :


http://www.jnmms.lv/konkurss/


1.vieta vecuma grupā 7-9 gadi grafikā Elzai Jaunzemai ( sk. Daina Rudzīte, interešu izglītības programma)
1.vieta vecuma grupā 10-12 gadi datorgarfikā Kristīnei Lācei ( sk. Rita Balane, profesionālās ievirzes programma)
3.vieta vecuma grupā 13-15 gadi datorgrafikā Natālijai Repšai ( sk. Rita Balane, profesionālās ievirzes programma)
Atzinība vecuma grupā 10-12 gadi datorgarfikā Kristoferam Viškeram (sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)
3. vieta vecuma grupā 13-15 gadi gleznošana Madarai Ločmelei (sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)
3. vieta vecuma grupā 10-12 gadi gleznošana Angelīnai Grenkovai (sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)
“Laflora” simpātiju balva vecuma grupā 7-9 gadi grafika Valērijai Vihrovai ( sk. Daina Rudzīte, interešu izglītības programma)


Lielupes novada un Salgales Mūzikas un mākslas skolas 4. Starptautiskajā gleznošanas konkurss "Vilnis Lielupē"


Konkursa tēma -Mazā pasaule lielajā pasaulē. Ierosmei konkursa dalībnieki tika aicināti iepazīt citātu no Edvarta Virzas poēmas „Straumēni”.


3. vieta vecuma grupā 10-12 gadi Jāņa Čakstes mājas specbalva Santai Bērziņai ( sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)
Pateicība Rihardam Jauniņam par piedalīšanos ( sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)

Noslēguma video https://www.youtube.com/watch?v=zcjgQM2ILX4


Darbu kopkatalogs https://ozolnieki.lv/files/pages/66/8289/brosura-vilnis-lielupee-2020-web-1-1_IPG.pdf


Vizuālās mākslas konkurss Akvarelis. Māksliniekam Jānim Brektem 100


2. vieta vecuma grupā 11-13 gadi Rihardam Jauniņam “Klusā daba” ( sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)
Pateicība Agitai Kreicei par radošu darbu ( sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)


J. Soikāna Ludzas Mākslas skolas dizaina konkurss “Ontona Kūkoja portfeļs”


GRAND PRIX un 1. vieta vecuma grupā 11-14 gadi Elzai Jaunzemai ( sk.Rita Balane, interešu izglītības programma),


3. vieta vecuma grupā 11-14 gadi Elizabetei Timofejevai ( sk.Rita Balane, interešu izglītības programma).


https://www.ludza.lv/jaunumi/zinami-j-soikana-ludzas-makslas-skolas-organizeta-konkursa-ontona-kukoja-portfels-rezultati/


Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas rīkotais animācijas konkurss „Gaismas parole.”


https://www.youtube.com/watch?v=r-n0LR0gSKc&t=11s

2.vieta Madarai Ločmelei (sk.Rita Balane, profesionālās ievirzes programma)
3.vieta Kristeram Markam Kauliņam (sk.Rita Balane, profesionālās ievirzes programma)Gaujienas mūzikas un mākslas skola organizētais vizuālās mākslas konkurss -klausoties Jāzepa Vītola simfonisko poēmu „Līgo” un gleznojot stilizētu pļavas ziedu kompozīciju


http://www.vitoleni.lv/?page_id=6821


2.vieta Ērikai Solvjovai (sk.Rita Balane, profesionālās ievirzes programma)
Atzinība Stefānijai Svarai (sk.Lilija Kukle, profesionālās ievirzes programma)


Skolēnu zīmējumu konkurss “Sibīrijas bērni1941/1949”


https://sibirijasberni.lv/jaunumi/2021-gada-zimejumu-konkursa-rezultati/

dalībnieces Agita Kreice, Diāna Delpere, Evelīna Liepiņa un Santa Bērziņa saņēma pateicības par piedalīšanos. (sk.Lilija Kukle, profesionālās ievirzes programma)


 

Paldies skolotājām un audzēkņiem par uzņēmību !