2020./2021.m.g. SKOLAS ABSOLVENTU IZLAIDUMS

28.05.2021

    2020./2021.mācību gadā Alūksnes Mākslas skolu absolvēja un skolas beigšanas apliecības saņēma Ulrika Alksne, Evelīna Černomirdina, Marta Aire, Evelīna Denīze Smolovina un Linda Zelča. Neskatoties uz mācību procesa norisi attālināti un mācību darbu veikšanu daļēji patstāvīgi, absolventes veiksmīgi apguva mācību programmu un realizēja savus radošos skolas nobeiguma darbus, kuru vienojošā tematika bija “Laiks”, kas atspoguļojās darbu saturā, izvēlētajā materiālā un darbu nosaukumos. Ulrika Alksne gleznoja uz audekla akrila tehnikā. Darba nosaukums “Laika ilūzija”, formāts 80X100. Evelīna Černomirdina veidoja tekstilkompozīciju “Zobrati”, formāts 100X100 cm. Marta Aire gleznoja uz audekla jauktā tehnikā (akvarelis, akrils). Darba nosaukums “Mūžīgs mirklis”, diptihs, formāts 2x100X70 cm. Evelīna Denīze Smolovina veidoja dekoratīvu reljefa kompozīciju cilnī “Dzīvības saknes”. Formāts 118X56 cm. Linda Zelča gleznoja akrila tehnikā uz audekla 100x70 “Gadalaikus”, pielietojot kolāžas no Vilhelma Purvīša gleznu reprodukcijām.

     Paldies jaunietēm par izrādīto uzņēmību, pacietību un patiesu ieinteresētību savu radošo darbu tapšanā un sasniegtajiem rezultātiem!

 

ABSOLVENTU SKOLAS NOBEIGUMA RADOŠO DARBU PREZENTĀCIJAS skatīt šeit: