Sveicam jauno, 2021./2022.mācību gadu uzsākot!

25.08.2021

Zinību dienas pasākums notiks š.g. 1.SEPTEMBRĪ PLKST 13.30 ārtelpā pie Alūksnes Mākslas skolas vides objekta “Katrīna” parka pusē, klasēm grupējoties norādītajās vietās un ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības nosacījumus. LIETUS GADĪJUMĀ PASĀKUMS NENOTIEK. Šajā gadījumā lūdzam uzmanīgi sekot aktuālajai informācijai skolas mājas lapā www.aluksnesmakslasskola.lv , kā arī savlaicīgi sazināties telefoniski ar savu klašu audzinātājiem vai interešu izglītības programmu atbildīgajiem pedagogiem: iepazīties ŠEIT:

INFORMĀCIJAI:

Mācības Alūksnes Mākslas skolā 2021./2022.mācību gadā atsāksim klātienē, izglītojamiem uzrādot vispārizglītojošās skolās veikto NEGATĪVU testu vai sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Prasība neattiecas uz pirmsskolas vecuma interešu izglītības programmas izglītojamiem.

Lūdzam IEPAZĪTIES arī ar NOTEIKUMIEM IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLĀ 2021./2022.mācību gadu uzsākot:


STUNDU SARAKSTS 2021./2022.m.g.septembrim