MĀCĪBU PROCESA NORISES KĀRTĪBA NO 11.10.2021.

13.10.2021

Pamatojums - Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Ministru kabineta 2021. gada 9.oktobra rīkojums Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ar termiņu no 2021. gada 11.oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.
Plašāk par profesionālās ievirzes izglītības programmu un interešu izglītības īstenošanu Latvijas Nacionālā kultūras centra mājas lapā :

https://www.lnkc.gov.lv/lv/media/17977/download

 

IEPAZĪTIES: Rīkojums  Nr.MASK/1-6/21/12 "Par mācību darba organizēšanu ārkārtas situācijā"

 

NO 11.10.2021. ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLĀ TIEK NOTEIKTA
ŠĀDA MĀCĪBU PROCESA NORISES KĀRTĪBA :


Mācības klātienē notiek tikai tiem izglītojamajiem, kas var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Izglītības iestādes iekštelpās, t.sk. telpās, kur notiek mācību process, visas personas lieto sejas maskas! 
Pārējiem izglītojamajiem mācības notiek attālināti Zoom platformā, skolas stundu sarakstā norādītajā laikā.
Pirmsskolas interešu izglītības grupās nodarbības nenotiek.


• Klašu audzinātāji sniegs informāciju par mācību materiālu saņemšanas kārtību.

 

NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ LŪDZAM SAZINĀTIES AR KLAŠU AUDZINĀTĀJIEM!

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ :

7- gadīgiem izglītojamiem skolotāja Elita Salaka- tālr.26119515
2.-6.klasēm skolotāja Ilze Sliņke – tālr.22465672
7.-12.klasēm skolotāja Rita Balane tālr.28698338
Pieaugušajiem skolotāja Anita Vēliņa tālr.26450084

 

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBĀ:

1.klasei-skolotāja Anita Vēliņa tālr.26450084
2.klasei-skolotāja Lilija Kukle tālr.27730141
3.A,3.B klasēm-skolotāja Anda Plauma tālr.26323341
4.klasei-skolotāja Elita Salaka-tālrunis26119515
5.A,5.B.klasēm-skolotāja Ilze Egle tālr.29433077
6.klasei- skolotāja Rita Balane tālr.28698338
7.klasei-skolotāja Anita Vēliņa tālr.26450084