MĀCĪBU PROCESA NORISES KĀRTĪBA NO 21.10.2021.

22.10.2021

        Pamatojoties uz 20.10.2021. Ministru kabineta rīkojumā Nr.748 pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 ”Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,

 

1. Alūksnes Mākslas skolā tiek pagarinātas rudens brīvdienas līdz š.g. 29.oktobrim profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” un interešu izglītības programmās “Vizuāli plastiskā māksla jauniešiem”, “Vizuāli plastiskā māksla sākumskolas vecumā” un “Vizuāli plastiskā māksla pirmklasniekiem”.

 

2. Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” un interešu izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla jauniešiem”, “Vizuāli plastiskā māksla sākumskolas vecumā” un “Vizuāli plastiskā māksla pirmklasniekiem” apguve notiek attālināti no š.g. 1.novembra līdz 14.novembrim.

 

RĪKOJUMS Nr.MASK/1-6/21/14