IZMAIŅAS IZGLĪTĪBAS PROCESA NORISĒ NO 1. DECEMBRA

01.12.2021

LŪDZAM IEPAZĪTIES:

Rīkojums  02.12.2021. Nr.MASK/1-6/21/19

Par mācību darba organizēšanu no 2021.gada 1.decembra

 

SKAIDROJUMS:

     2021. gada 30. novembrī, valdībā apstiprināti grozījumi Ministru kabineta rīkojumā „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, nosakot interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības programmu un nometņu norises kārtību drošā vidē no š.g. 1.decembra.
Profesionālās ievirzes izglītības izglītojamie:
no 1. klases līdz 12 gadu vecumam ar skolā veiktu negatīvu rutīnas skrīninga testu var klātienē piedalīties nodarbībās drošā vidē:
✓ telpu platība uz katru bērnu (3 m2);
✓ telpu ventilācijas prasības;
✓ izglītojamo skaits nodarbību grupā līdz 20 (gan uz iekštelpās, gan ārtelpās), ierobežojums nav attiecināms, ja izglītojamie profesionālās ievirzes izglītības programmu un vispārējās izglītībasprogrammu apgūst vienā izglītības iestādē.
• no 12 gadu vecuma, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, profesionālās ievirzes izglītības programmās ārpus vispārējās izglītības iestādes var piedalīties:
✓ attālināti;
✓ klātienē individuāli.
• uzrādot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, profesionālās ievirzes izglītības programmās mācību procesā klātienē var piedalīties bez ierobežojumiem.
Izglītības sistēmā pakāpeniski tiek ieviesti paštesti, kas laika gaitā aizstās šobrīd izglītības iestādēs organizētos siekalu „kociņu” pūlinga testus. Tā kā paštestiem netiek izsniegti apliecinājumi par testa rezultātu, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu apguvei nebūs nepieciešams uzrādīt apliecinājumu. Taču līdz 2021. gada 21. decembrim, kad vēl tiks veikti siekalu „kociņu” testi, būs nepieciešams uzrādīt negatīva testa rezultātu (šos testus neveic vakcinētām un pārslimojušām personām). Ja profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmas tiks īstenotas arī ziemas brīvlaikā - no 2021. gada22. decembra, nodarbības varēs apmeklēt, veicot paštestus.

 

Plašāku plānoto grozījumu skaidrojumu aicinām skatīt Valsts izglītības un satura centra tīmekļvietnē.