Alūksnes Mākslas skolas darba plānojums 2021. decembrī, noslēdzot 2021./2022.mācību gada I semestri

13.12.2021

Lūdzam iepazīties ar Alūksnes Mākslas skolas darba plānu 2021. decembrī,

noslēdzot 2021./2022.mācību gada  I semestri 

 

PASĀKUMU PLĀNS

 

Laiks

Pasākums

Vieta

15.12.2021.

 Darbu skates 1.,2. klasei  

Alūksnes Mākslas skola

16.12.2021.

 Darbu skates 3.,4. klasei  

Alūksnes Mākslas skola

17.12.2021

 Darbu skates 5.,6.,7. klasei  

Alūksnes Mākslas skola

20.12.2021.

Pedagoģiskās padomes sēde

Skolas padomes sēde

Alūksnes Mākslas skola

ZOOM

21.12.2021.

Liecību izsniegšana

Alūksnes Mākslas skola

22.12.2021-04.01.2022.

Ziemas brīvlaiks

 

 

                   Visiem novēlam veiksmīgus radošos sasniegumus mācību darbu skatēs,                  uzteicamas sekmes liecībās un priecīgas, sniega bagātas ziemas brīvdienas!

 

Alūksnes Mākslas skolas pedagogi