INFORMĀCIJA PAR INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBĀM 2022./2023. MĀCĪBU GADĀ