Alūksnes Mākslas skolas pedagogu pieredzes apmaiņa Gulbenes Mākslas skolā

25.05.2017


         Š,g. 25.aprīlī grupa Alūksnes Mākslas skolas skolotāju devās braucienā uz Gulbeni, lai apmeklētu kolēģus un iepazītu viņu pieredzi Gulbenes Mākslas skolā, kā arī iesniegtu Alūksnes Mākslas skolas izglītojamo radošos darbus Starptautiskajam vizuālās mākslas konkursam “Klusā daba ar zilo šķīvi”.
         Gulbenes Mākslas skolas direktore Sandra Dikmane un direktora vietniece metodiskajā darbā Mairita Ķuze - Nakoskina laipni izrādīja skolas telpas un darbnīcas, iepazīstināja ar izglītības iestādes mācību darbu. Iepazinām Gulbenes kolēģu pieredzi, izstrādājot skolas absolventu profesionālās ievirzes izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" apguves noslēguma darbus, kā arī tikām iepazīstināti ar kaimiņu skolas darbu specifiku, strādājot pie dažādiem projektiem ( skolas kalendāriem), apgūstot jaunas tehnikas ( aerogrāfiju). Kopīgās sarunās vienojāmies par radošiem plāniem nākotnei- kopīgiem kursiem.
         Gulbenes Mākslas skolas apmeklējums noslēdzās muzejā, kur bija iespēja iepazīt Gulbenes novada mākslinieku istabu, kurā eksponēti Jūlija Madernieka, Leo Svempa, Jāņa Brektes u.c mākslinieku-novadnieku darbi, kā arī mūsu skolas pedagogiem bija iespēja noskatīties Gulbenes Mākslas skolas audzēkņu veidotās animācijas filmas par sava novada māksliniekiem Voldemāru Irbi, Jūliju Madernieku un Gulbenes pilsētu.