ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLAS JAUNO MĀKSLINIEKU DARBU IZSTĀDE ATES MUZEJĀ NO 16. 01.2018. – 10.03.2018.

16.01.2018

             Izstādē apskatāmi skolas audzēkņu darbi, kas tapuši gan kā mācību procesa darbi, gan kā skolas nobeiguma darbi. Tie ir gleznojumi, grafikas un tekstilkompozīcijas. Izstādē ir prezentēti vairāk kā 40 autoru darbi, kurus darinājuši skolas audzēkņi vecumā no 10-15 gadiem garākā laika periodā no 2008.gada līdz 2017.gadam.
            Izstādē eksponētie darbi tapuši skolotāju Ritas Balanes, Lilijas Kukles, Elitas Salakas, Anitas Vēliņas un Ojāra Vēliņa vadībā un kopumā tas ir visu skolas pedagogu darba rezultāts, jo izglītojamie skolā apgūst licencētu profesionālās ievirzes izglītības programmu "Vizuāli plastiskā māksla” 7 mācību gadu garumā. Daudzi skolas absolventi Alūksnes Mākslas skolā sevi ir pilnveidojuši pat 10-11 gadus, sākumā pirmskolas zīmēšanas un veidošanas klasēs, tad sagatavošanas klasēs, vēlāk turpinot izglītoties profesionālās ievirzes programmās, bet daži pēc skolas beigšanas turpina izglītību interešu izglītības programmās.
          Šobrīd vairāki skolas bijušie audzēkņi turpina mākslas izglītību apgūt profesionālajās vidējās un augstākās mākslas izglītības iestādēs gan Latvijā, gan ārzemēs, iegūstot dizainera, arhitekta, mākslas pedagoga vai mākslinieka kvalifikāciju. Citi jau ir ieguvuši augstāk minēto izglītību un veiksmīgi strādā nosauktajās profesijās Alūksnē, Latvijā un citur pasaulē.