VKKF finansiāli atbalsta Alūksnes Mākslas skolas iesniegto projektu

21.08.2018

            Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) mērķprogrammas "Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" ietvaros  iesniegto projektu konkursā finansiāli atbalstīja mūsu skolas iesniegto projektu "Alūksnes Mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, ieviešot modernās tehnoloģijas mācību priekšmetā Darbs materiālā- tekstildizains" EUR 699,- apmērā. Projekta vadītāja -skolotāja Anita Vēliņa. Par projektā piešķirto finansējumu tika iegādāts izšūšanas modulis ar 3 rāmjiem šujmašīnai BERNINA 770QE. Savukārt, par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu tika iegādāta datorizēta izšūšanas mašīna BERNINA 770QE. Iegādājoties izšūšanas mašīnu un izšūšanas moduli, kas ir būtiska izšūšanas iekārtas BERNINA 770QE sastāvdaļa, ir veikta Alūksnes Mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, ieviestas modernās tehnoloģijas mācību priekšmetā Darbs materiālā- tekstildizains. Paredzam, ka izglītojamajiem tiks radīta interese, sniedzot zināšanas par radošo industriju iespējām, un izpratne par estētisku un mākslinieciski augstvērtīgu ideju realizāciju, pielietojot radošās darbības procesā mūsdienīgas tehnoloģijas. Lai izglītojamie apgūtu prasmes savos radošajos darbos tradicionālās tehnikas apvienot ar moderno tehnoloģiju iespējām, darbs ar iegādāto aprīkojumu tiks iekļauts apmācības programmā jau 2018./2019. mācību gadā Alūksnes Mākslas skolas izvēles priekšmeta darbs materiālā Tekstildizains un izglītojamajiem būs iespēja savas grafiskās kompozīcijas realizēt materiālā, izmantojot datorgrafiskās programmas un datorizētās izšūšanas iekārtas pielietojumu.