poleHead
poleHead

LŪDZAM IEPAZĪTIES UN IEVĒROT !

2023.gada 2.janvāra "Noteikumi par Alūksnes Mākslas skolas e- mācību vides metodiskā materiāla izstrādes un lietošanas kārtību" ir saistoši izglītojamiem, izglītojamo vecākiem un pedagogiem, lai nodrošinātu izglītojamo veiksmīgāku prasmju un zināšanu apguvi mācību procesā. LŪDZAM IEPAZĪSIMIES  UN IEVĒROT e-mācību vides lietošanas kārtību!

Alūksnes Mākslas skola- © 2024 Izstrāde: sia samTools; dizains: Līga Vēliņa