poleHead
poleHead

Darbinieki

Darbinieki

Ojārs Vēliņš

             Skolas dibināšanas pamatlicējs un direktors, skolotājs, humanitāro zinātņu maģistrs vizuāli plastiskajās mākslās, beidzis arī Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu. Glezno eļļas tehnikā, izgatavo vitrāžas un monumentālus sienas gleznojumus, strādā grafiskajā un vides dizainā, izmantojot datorprogrammas. 

 

Alūksnes Mākslas skolas atvēršana

1990.gada 15.oktobrī

Skatīt portfolio
Paveiktie darbi:
Diplomdarbs "Kristus noņemšana no krusta" ( audekls, eļļa, 250cm X 600 cm) Liepnas evanģeliski luteriskajā baznīcā, absolvējot Latvijas Mākslas akadēmiju 1990.gadā., Alūksnes pilsētas karogs, 2005 Alūksnes karoga Dziesma Gleznojums Alūksnes Lielo kapu kapličā "Kristus atnākšana". Audekls/eļļa. 2008.gada vasara. Vitrāžu izgatavošana Alūksnes Lielo kapu kapličas logos. Vitrāžu izgatavošana Alūksnes Lielo kapu kapličas logos. Vai mēs domājam kā Rafaels? Un ko par šo visu teiktu Rafaels? "Zilo balonu mīļi", kartons, eļļa, 1992 "Refleksi", kartons, eļļa, 1992 "Ritmi", audekls/akrils "Zvaigznes nolaupīšana" kartons/eļļa 115 cm X 165,5 cm, 1995.gads Plakāts "NBZTR" "Deviņdesmitie...", Instalācija, foto. Glika dienu logo Logotips dabas muzejam "Vides labirints" Reklāmas projekts SIA “EET Vidzeme” uz ēkas sienas Blaumaņa ielā 3, Alūksnē Reklāmas projekta izpildījums materiālā uz SIA “EET Vidzeme” ēkas sienas Blaumaņa ielā 3, Alūksnē, 2007.gads Pēc O.V. projekta izgatavots zvans E.Glika Bībeles muzeja 25 gadu jubilejā Nacionālais romantisms Maigā invāzija. Janvāris Arhibīskapa J.Vanaga sprediķis Liepnas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā Sienas gleznojums "Svētais vakarēdiens" 3 x5 metri (apmēram 1984.gads) Grīvas Svētās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcā Daugavpilī Sienas gleznojums "Kristus ar bērniem" 3 x5 metri (apmēram 1984.gads) Grīvas Svētās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcā Daugavpilī Sienas gleznojums "Kristus ar bērniem" 3 x5 metri (apmēram 1984.gads) Grīvas Svētās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcā Daugavpilī "Mana Dziesma"
Anita Vēliņa

                        Mākslas pedagogs, skolas dibināšanas pamatlicēja, māksliniece meistare ādas mākslinieciskajā apdarē, pedagoģijas maģistrs, humanitāro zinātņu maģistrs vizuāli plastiskajās mākslās, glezno eļļas un akrila tehnikās. Skolā ilgstoši veica direktora vietnieces mācību jomā pienākumus, plānoja un vadīja radošos projektus skolā ar skolas audzēkņu un pedagogu piedalīšanos, pieaugušo tālākizglītības kursus. Ilgstoši vadīja Alūksnes novada skolu vizuālās mākslas skolotāju metodisko apvienību. Izglītojamiem māca gleznošanu, kompozīciju, mākslas valodas pamatus, realizē interešu izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" vidusskolas vecuma izglītojamiem un pieaugušajiem.

Skatīt portfolio
Elita Salaka

                Māksliniece meistare tekstilmākslā, tautas daiļamata meistare, mākslas pedagogs, glezno uz zīda un strādā kā tekstilmāksliniece. Skolas audzēkņiem māca kompozīciju un tekstilmākslu.

Skatīt portfolio
Rita Balane

             Tekstilizstrādājumu dizainere, pedagoģisko izglītību ieguvusi RPIVA. Radoši strādā,gleznojot uz zīda. Ir Alūksnes Mākslas skolas absolvente. Saviem audzēkņiem māca zīmēšanu, gleznošanu un kompozīciju. Ir skolas lietvedības speciāliste.

Skatīt portfolio
Ilze Egle

           Skolotāja, floriste, uzņēmēja, kas savu izglītību ir guvusi Latvijas Lauksaimniecības universitātē, iegūstot bakalaura grādu pedagoģijā un maģistra grādu socioloģijā. Floristiku apguvusi pie Taivo Pillera (Igaunija) un Pītera Hesa (Šveice). Vairāk kā 10 gadus darbojas ģimenes uzņēmumā - ziedu salonā. Ir Alūksnes Mākslas skolas 1.izlaiduma absolvente. Brīvajā laikā aizraujas ar rokdarbiem, darinot ļoti smalkas mežģīnes frivolite un ankars tehnikās.

Skatīt portfolio
Lilija Kukle

              Māksliniece meistare keramikā, vizuāli plastiskās mākslas pedagoģe. Glezno eļļas un akrila tehnikās, savus radošos darbus darina arī keramikā un apgleznojot porcelānu. Skolas audzēkņiem māca zināšanas un prasmes veidošanā un keramikā. Keramikas darbnīcas "saimniece". Vairāk informācijas vietnē www.lilija.lv.

Skatīt portfolio
Anda Plauma

         Tekstilmākslinieka-meistara izglītību ieguvusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā, absolvējusi Latvijas Universitātes pedagoģijas fakultāti. Strādā tekstila apdrukas tehnikā, to radoši papildinot, uz linu auduma. Ilgstoša pedagoģiskā darba  pieredze vizuālajā mākslā un mājturībā, kā arī skolvadībā un  izglītības darba organizēšanā izglītības iestādē. 

Skatīt portfolio
Paveiktie darbi:
Ilze Sliņķe

          Darbu skolā uzsāka 2021.gada 1.septembrī. Izglītība: Rēzeknes Mākslas vidusskola, programma “Vizuāli plastiskā māksla”, kvalifikācija – ilustrators, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, kvalifikācija- psiholoģijas skolotāja. Šobrīd studē Latvijas Mākslas akadēmijas 2.kursā.  

                Māksliniece, Alūksnes Mākslas skolas absolvente, Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas nodaļas studente, mamma diviem burvīgiem puikām un nerimstoša dzīves skolniece, viss vienā personā. Pamatā darbojas glezniecības un grafikas nozarē, eksperimentējot ar dažādiem stiliem un to savstarpējiem sajaukumiem.

Ciešā pārliecībā par mākslas terapeitisko spēku, kā arī tās spēju darīt pasauli labāku. Ne vien tiem, kas mākslu rada, bet arī tiem, kas to bauda un “patērē”.

“Māksla ir vienīgā nopietnā lieta pasaulē. Un mākslinieks ir vienīgā persona, kura nekad nav nopietna.”

/Oskars Vailds/

Viss pārējais par un ap radošo darbību, atrodams Instagram kontā:

https://www.instagram.com/_tigerclouds/

 

 

Alise Krajeviča

            Vizuālās mākslas pedagogs un radoša personība.  2022.gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju. Ir humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās /Audiovizuālajā mākslā un mediju mākslā.Kustība.Attēls.Skaņa/. 2016. gadā absolvējusi Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu. Ieguvusi kvalifikāciju - ilustrators (specializācija - grafika), 2011.gadā absolvējusi Alūksnes Mākslas skolu.  Skolā pasniedz gleznošanu 6.klasei profesionālās ievirzes izglītības programmā "Vizuāli plastiskā māksla" un vada nodarbības interešu izglītības programmā "Vizuāli plastiskā māksla" sākumskolas vecumā no 2. līdz 6.klasei, "Vizuāli plastiskā māksla pirmsskolas vecumā-zīmēšana".

Tamāra Fjodorova

            Skolas “rūķis”, kas rūpējas par kārtību un tīrību skolā un tās apkārtnē, sakārto “mākslinieciski” izmētātās lietas un bieži iepriecina kolēģus, izdaiļojot skolu ar kādu pašas izaudzētu ziedu pušķi.

Ligija Priede

                 Skolas "rūķis", kas nevien sakārto "mākslinieciski" izmētātās lietas, rūpējas par tīrību, kārtību skolā un skolas apkārtnē, bet arī pamana to, ko citi nepamana.

Ivars Stafeckis

          Skolas “rūķis”, kas rūpējas par  tehniskas dabas jautājumu risinājumu  skolā un kārtību skolā un tās apkārtnē, sagādā skolai visas nepieciešamās saimnieciskās lietas un materiālus, pārzina skolas ēku un teritoriju un veic citus, tikai viņam uzticētus pienākumus.

Alūksnes Mākslas skola- © 2024 Izstrāde: sia samTools; dizains: Līga Vēliņa