poleHead
poleHead

Alūksnes Mākslas skolas audzēkņu vecākiem!

01.09.2019


       Jaunais skolas gads iesākas vasarai vēl neatvadoties…Mums visiem kopā –skolotājiem, skolēniem un Jums, vecāki, ir priekšā ceļš viena mācību gada garumā. Un kāds tas būs – tas atkarīgs no mums visiem. Mākslas skola rosina savus audzēkņu redzēt plašāk, sadzirdēt vairāk, domāt dziļāk. Tas viss prasa nopietnu darbu un attieksmi gan mazajiem, gan lielākajiem skolēniem.

       

       Lai mūsu kopīgā sadarbība arī turpmāk būtu veiksmīga, aicinu Jūs pārskatīt skolas mājas lapā atrodamos normatīvus - skolas nolikumu, skolas iekšējās kārtības noteikumus un pārrunāt tos ar saviem bērniem.

       

     Šajā mācību gadā esam padomājuši par to, lai katras klases audzēkņiem būtu savs atbildīgais skolotājs, kas parūpēsies par ciešāku saziņu ar izglītojamo vecākiem un palīdzēs risināt citus aktuālus jautājumus. Par 6. un 7. klases audzēkņiem rūpēsies skolotāja Anita Vēliņa, par 5. klasi skolotāja Ilze Balande-Egle, par 4. klasi skolotāja Rita Balane, par 3. klasēm skolotāja Lilija Kukle, par 2. klasēm Elita Salaka, par 1. klasēm skolotāja Anda Plauma.

     

      Mēs priecājamies, ka esat izvēlējušies Alūksnes Mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”, kas 7 gadu laikā dod iespēju izglītojamiem iegūt nozīmīgu izglītības dokumentu - apliecību par apgūtu profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” (izglītības kods 20V 21100 1). Pieredze rāda, ka bieži bērnam ir jāizdara izvēle, ja ir interese gan par mūziku, gan sportu vai vēl kādu citu savu interešu realizēšanu. Ja jūtat un saprotat, ka mācīties profesionālās ievirzes izglītības programmā Jūsu bērnam ir par grūtu, tad mūsu skolā ir iespēja apmeklēt arī interešu izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” dažādām vecuma grupām.

     

      Šogad īpaši domājam par sadarbību ar vecākiem, tāpēc aicināsim uz vecāku sapulcēm, darbu skolas padomē, lai uzklausītu Jūsu ieteikumus un ļautu vairāk iepazīt skolas mācību darba specifiku.

   

        Kā tradīciju turpinam veidot mācību darbu ekspozīciju skolas izstāžu zālē Muzeju naktī - maija trešajā sestdienā, kad īpaši Jūs gaidīsim, lai parādītu, ko esam darījuši un Jūsu bērni ir apguvuši mūsu skolā.

     

        Lai mums visiem radošs un krāsains jaunais skolas gads!


Alūksnes Mākslas skolas direktora vietniece mācību jomā Anda Plauma

Alūksnes Mākslas skola- © 2024 Izstrāde: sia samTools; dizains: Līga Vēliņa