Ievietots: 27.10.2020 Īpašas piesardzības pasākumu kārtība Alūksnes Mākslas skolā, ievērojot Covid-19 epidemioloģisko situāciju

Izglītojamie, izglītojamo vecāki un likumiskie pārstāvji!


    Lūdzam iepazīties ar Īpašas piesardzības pasākumu kārtību Alūksnes Mākslas skolā, ievērojot Covid-19 epidemioloģisko situāciju!

 

Ar INFORMĀCIJU var iepazīties šeit:

Ievietots: 16.10.2020 AKTUĀLA INFORMĀCIJA

Pamatojoties uz 2020.gada 13.oktobrī veiktajiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grozījumiem

Alūksnes Mākslas skolā
laikā no 2020. gada 17. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim
nenotiks šādu interešu izglītības programmu apguve:

• Vizuāli plastiskā māksla pirmsskolas vecumā -zīmēšana
• Vizuāli plastiskā māksla pirmsskolas vecumā- veidošana
• Vizuāli plastiskā māksla pirmklasniekiem
• Vizuāli plastiskā māksla sākumskolas vecumā
• Vizuāli plastiskā māksla jauniešiem

Izglītojamo vecāku līdzfinansējumam tiks veikts pārrēķins novembra mēnesī

Profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve notiks attālināti ar individuālām konsultācijām pie skolotāja pēc izstrādāta grafika katram izglītojamajam.
Precīza informācija būs brīvdienu noslēgumā vecāku norādītajos e-pastos, telefoniski.

Ievietots: 12.10.2020 MŪSU ELPA - LATVIJAS UN PASAULES KULTŪRAS TELPĀ. ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLAI - 30

         Šā gada 15.oktobrī 18.00 Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē, tiks atklāta Alūksnes Mākslas skolas absolventu un bijušo audzēkņu prezentāciju izstāde “MŪSU ELPA - LATVIJAS UN PASAULES KULTŪRAS TELPĀ. ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLAI - 30”. Izstādes dalībnieki iepazīstina skatītājus ar savas radošās dzīves daudzveidīgajām šķautnēm - profesionālo izaugsmi vizuālajās mākslās, dizainā, arhitektūrā, mākslas pedagoģijā, sabiedriskajās aktivitātēs, saviem hobijiem un vērtībām, stāsta par laiku, kas pavadīts Alūksnes Mākslas skolā. Prezentāciju ekspozīcija tiek papildināta ar atsevišķiem autoru radītiem tēlniecības, porcelāna un dizaina darbiem. Izstādē redzami 36 autoru atšķirīgi stāsti. Izstādes grafiskā dizaina autore - Līga Vēliņa. Izstāde būs apskatāma līdz š.g. 10.novembrim darba dienās no 8.00 līdz 17.00.

Ievietots: 09.09.2020 Izstāde "VELTĪJUMS ALŪKSNEI"

     No š.g. 9.septembra līdz š.g. 24.novembrim Alūksnes muzejā un Alūksnes Mākslas skolā ir apskatāma gleznotāja Pētera Postaža 80 gadu jubilejas izstāde.

     Esam pagodināti un izsakām māksliniekam lielu pateicību par doto iespēju skolas izstāžu zālē mūsu audzēkņiem iepazīties ar viņa radošo veikumu, kā arī pašiem radīt, ietekmējoties no viņa gleznām.

Alūksnes Mākslas skolas kolektīva vārdā

skolas direktors Ojārs Vēliņš