Ievietots: 13.10.2021 MĀCĪBU PROCESA NORISES KĀRTĪBA NO 11.10.2021.

Pamatojums - Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Ministru kabineta 2021. gada 9.oktobra rīkojums Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ar termiņu no 2021. gada 11.oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.
Plašāk par profesionālās ievirzes izglītības programmu un interešu izglītības īstenošanu Latvijas Nacionālā kultūras centra mājas lapā :

https://www.lnkc.gov.lv/lv/media/17977/download

 

IEPAZĪTIES: Rīkojums  Nr.MASK/1-6/21/12 "Par mācību darba organizēšanu ārkārtas situācijā"

 

NO 11.10.2021. ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLĀ TIEK NOTEIKTA
ŠĀDA MĀCĪBU PROCESA NORISES KĀRTĪBA :


Mācības klātienē notiek tikai tiem izglītojamajiem, kas var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Izglītības iestādes iekštelpās, t.sk. telpās, kur notiek mācību process, visas personas lieto sejas maskas! 
Pārējiem izglītojamajiem mācības notiek attālināti Zoom platformā, skolas stundu sarakstā norādītajā laikā.
Pirmsskolas interešu izglītības grupās nodarbības nenotiek.


• Klašu audzinātāji sniegs informāciju par mācību materiālu saņemšanas kārtību.

 

NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ LŪDZAM SAZINĀTIES AR KLAŠU AUDZINĀTĀJIEM!

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ :

7- gadīgiem izglītojamiem skolotāja Elita Salaka- tālr.26119515
2.-6.klasēm skolotāja Ilze Sliņke – tālr.22465672
7.-12.klasēm skolotāja Rita Balane tālr.28698338
Pieaugušajiem skolotāja Anita Vēliņa tālr.26450084

 

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBĀ:

1.klasei-skolotāja Anita Vēliņa tālr.26450084
2.klasei-skolotāja Lilija Kukle tālr.27730141
3.A,3.B klasēm-skolotāja Anda Plauma tālr.26323341
4.klasei-skolotāja Elita Salaka-tālrunis26119515
5.A,5.B.klasēm-skolotāja Ilze Egle tālr.29433077
6.klasei- skolotāja Rita Balane tālr.28698338
7.klasei-skolotāja Anita Vēliņa tālr.26450084

Ievietots: 25.08.2021 Sveicam jauno, 2021./2022.mācību gadu uzsākot!

Zinību dienas pasākums notiks š.g. 1.SEPTEMBRĪ PLKST 13.30 ārtelpā pie Alūksnes Mākslas skolas vides objekta “Katrīna” parka pusē, klasēm grupējoties norādītajās vietās un ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības nosacījumus. LIETUS GADĪJUMĀ PASĀKUMS NENOTIEK. Šajā gadījumā lūdzam uzmanīgi sekot aktuālajai informācijai skolas mājas lapā www.aluksnesmakslasskola.lv , kā arī savlaicīgi sazināties telefoniski ar savu klašu audzinātājiem vai interešu izglītības programmu atbildīgajiem pedagogiem: iepazīties ŠEIT:

INFORMĀCIJAI:

Mācības Alūksnes Mākslas skolā 2021./2022.mācību gadā atsāksim klātienē, izglītojamiem uzrādot vispārizglītojošās skolās veikto NEGATĪVU testu vai sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Prasība neattiecas uz pirmsskolas vecuma interešu izglītības programmas izglītojamiem.

Lūdzam IEPAZĪTIES arī ar NOTEIKUMIEM IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLĀ 2021./2022.mācību gadu uzsākot:


STUNDU SARAKSTS 2021./2022.m.g.septembrim

Ievietots: 25.08.2021 Interešu izglītība "Vizuāli plastiskā māksla"

 ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLĀ  2021./2022.mācību gadā VĒL VAR PIETEIKTIES šādās interešu izglītības programmās :

Ievietots: 28.05.2021 2020./2021.m.g. SKOLAS ABSOLVENTU IZLAIDUMS

    2020./2021.mācību gadā Alūksnes Mākslas skolu absolvēja un skolas beigšanas apliecības saņēma Ulrika Alksne, Evelīna Černomirdina, Marta Aire, Evelīna Denīze Smolovina un Linda Zelča. Neskatoties uz mācību procesa norisi attālināti un mācību darbu veikšanu daļēji patstāvīgi, absolventes veiksmīgi apguva mācību programmu un realizēja savus radošos skolas nobeiguma darbus, kuru vienojošā tematika bija “Laiks”, kas atspoguļojās darbu saturā, izvēlētajā materiālā un darbu nosaukumos. Ulrika Alksne gleznoja uz audekla akrila tehnikā. Darba nosaukums “Laika ilūzija”, formāts 80X100. Evelīna Černomirdina veidoja tekstilkompozīciju “Zobrati”, formāts 100X100 cm. Marta Aire gleznoja uz audekla jauktā tehnikā (akvarelis, akrils). Darba nosaukums “Mūžīgs mirklis”, diptihs, formāts 2x100X70 cm. Evelīna Denīze Smolovina veidoja dekoratīvu reljefa kompozīciju cilnī “Dzīvības saknes”. Formāts 118X56 cm. Linda Zelča gleznoja akrila tehnikā uz audekla 100x70 “Gadalaikus”, pielietojot kolāžas no Vilhelma Purvīša gleznu reprodukcijām.

     Paldies jaunietēm par izrādīto uzņēmību, pacietību un patiesu ieinteresētību savu radošo darbu tapšanā un sasniegtajiem rezultātiem!

 

ABSOLVENTU SKOLAS NOBEIGUMA RADOŠO DARBU PREZENTĀCIJAS skatīt šeit:

 

Ievietots: 26.04.2021 Alūksnes Mākslas skolas audzēkņu dalība un panākumi KONKURSOS attālinātā mācību procesa laikā.

      Alūksnes Mākslas skolas audzēkņi arī attālinātā mācību procesa laikā piedalās dažādos konkursos. Sakarā ar ārkārtas stāvokļa ieviešanu, konkursu norises un izvērtēšanas laiki mainījās un tika pārcelti, tāpēc daudzu konkursu rezultāti pienāca pēc vairāku mēnešu gaidīšanas, skolotāji vadīja konsultācijas dažādās saziņas vietnēs un iespēju robežās individuāli klātienē.


Skolas profesionālās ievirzes programmas un interešu izglītības programmas audzēkņi šajā mācību gadā saņēma apbalvojumus ( arī par 2020. gada 1. pusgada konkursiem)

Mākslinieka un karikatūrista Edgara Ozoliņa piemiņai veltītais skolēnu karikatūru zīmēšanas konkurss “Pa-smejies!


https://www.olaine.lv/lv/jaunumi/nosledzies-makslinieka-un-karikaturista-edgara-ozolina-pieminai-veltitais-skolenu-karikaturu-zimesanas-konkurss-pa-smejies#gsc.tab=0


1.-4.klašu grupā Galvenā Godalga - Vintrai Griškai (sk. Daina Rudzīte, interešu izglītības programma)
5.-7. kl. grupā Galvenā Godalga - Rihardam Ozoliņam (sk. Daina Rudzīte, interešu izglītības programma)
8.-9. klašu grupā Atzinība - Annai Madarai Pimanovai (sk.Rita Balane, interešu izglītības programma)


Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas organizētais III Starptautiskais Vizuālās mākslas konkurss Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot :


http://www.jnmms.lv/konkurss/


1.vieta vecuma grupā 7-9 gadi grafikā Elzai Jaunzemai ( sk. Daina Rudzīte, interešu izglītības programma)
1.vieta vecuma grupā 10-12 gadi datorgarfikā Kristīnei Lācei ( sk. Rita Balane, profesionālās ievirzes programma)
3.vieta vecuma grupā 13-15 gadi datorgrafikā Natālijai Repšai ( sk. Rita Balane, profesionālās ievirzes programma)
Atzinība vecuma grupā 10-12 gadi datorgarfikā Kristoferam Viškeram (sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)
3. vieta vecuma grupā 13-15 gadi gleznošana Madarai Ločmelei (sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)
3. vieta vecuma grupā 10-12 gadi gleznošana Angelīnai Grenkovai (sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)
“Laflora” simpātiju balva vecuma grupā 7-9 gadi grafika Valērijai Vihrovai ( sk. Daina Rudzīte, interešu izglītības programma)


Lielupes novada un Salgales Mūzikas un mākslas skolas 4. Starptautiskajā gleznošanas konkurss "Vilnis Lielupē"


Konkursa tēma -Mazā pasaule lielajā pasaulē. Ierosmei konkursa dalībnieki tika aicināti iepazīt citātu no Edvarta Virzas poēmas „Straumēni”.


3. vieta vecuma grupā 10-12 gadi Jāņa Čakstes mājas specbalva Santai Bērziņai ( sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)
Pateicība Rihardam Jauniņam par piedalīšanos ( sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)

Noslēguma video https://www.youtube.com/watch?v=zcjgQM2ILX4


Darbu kopkatalogs https://ozolnieki.lv/files/pages/66/8289/brosura-vilnis-lielupee-2020-web-1-1_IPG.pdf


Vizuālās mākslas konkurss Akvarelis. Māksliniekam Jānim Brektem 100


2. vieta vecuma grupā 11-13 gadi Rihardam Jauniņam “Klusā daba” ( sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)
Pateicība Agitai Kreicei par radošu darbu ( sk Rita Balane profesionālās ievirzes programma)


J. Soikāna Ludzas Mākslas skolas dizaina konkurss “Ontona Kūkoja portfeļs”


GRAND PRIX un 1. vieta vecuma grupā 11-14 gadi Elzai Jaunzemai ( sk.Rita Balane, interešu izglītības programma),


3. vieta vecuma grupā 11-14 gadi Elizabetei Timofejevai ( sk.Rita Balane, interešu izglītības programma).


https://www.ludza.lv/jaunumi/zinami-j-soikana-ludzas-makslas-skolas-organizeta-konkursa-ontona-kukoja-portfels-rezultati/


Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas rīkotais animācijas konkurss „Gaismas parole.”


https://www.youtube.com/watch?v=r-n0LR0gSKc&t=11s

2.vieta Madarai Ločmelei (sk.Rita Balane, profesionālās ievirzes programma)
3.vieta Kristeram Markam Kauliņam (sk.Rita Balane, profesionālās ievirzes programma)Gaujienas mūzikas un mākslas skola organizētais vizuālās mākslas konkurss -klausoties Jāzepa Vītola simfonisko poēmu „Līgo” un gleznojot stilizētu pļavas ziedu kompozīciju


http://www.vitoleni.lv/?page_id=6821


2.vieta Ērikai Solvjovai (sk.Rita Balane, profesionālās ievirzes programma)
Atzinība Stefānijai Svarai (sk.Lilija Kukle, profesionālās ievirzes programma)


Skolēnu zīmējumu konkurss “Sibīrijas bērni1941/1949”


https://sibirijasberni.lv/jaunumi/2021-gada-zimejumu-konkursa-rezultati/

dalībnieces Agita Kreice, Diāna Delpere, Evelīna Liepiņa un Santa Bērziņa saņēma pateicības par piedalīšanos. (sk.Lilija Kukle, profesionālās ievirzes programma)


 

Paldies skolotājām un audzēkņiem par uzņēmību !