Ievietots: 04.01.2021 2020./2021.M.G. Ziemas brīvlaiks

     Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra rīkojumu Nr.777 "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" , Latvijas Nacionālā kultūras centra 2020.gada 18. decembra vēstulē norādīto ieteikumu, un 2020.gada 21.decembra rīkojumu Nr. MASK/3-8/20/47

Alūksnes Mākslas skolā tiek NOTEIKTS ziemas brīvlaiks no 2020.gada 21.decembra līdz 2021.gada 8.janvārim visiem interešu izglītības programmas"Vizuāli plastiskā māksla un profesionālās ievirzes izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" izglītojamiem.

Ievietots: 23.12.2020 Priecīgus un klusus Ziemassvētkus! Veiksmīgu, labām domām, iecerēm un darbiem bagātu Jauno, 2021.gadu!

     Lai visiem veselība, mīlestība, gaišas domas un dzīves prieks šajos  Ziemassvētkos un Jaunajā, 2021.gadā!


Alūksnes Mākslas skolas kolektīvs.

Ievietots: 23.12.2020 MĀCĪBU DARBA PLĀNOJUMS

                        Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra rīkojumu Nr. 777 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

no 2020. gada 22. decembra līdz 2021.gada 8. janvārim

Alūksnes Mākslas skola
strādā attālināti


Tālruņi saziņai:

 29177702 (lietvedība)
29298964 (direktors)
                                 26323341 (direktora vietniece mācību jomā)

 

Ievietots: 27.10.2020 Īpašas piesardzības pasākumu kārtība Alūksnes Mākslas skolā, ievērojot Covid-19 epidemioloģisko situāciju

Izglītojamie, izglītojamo vecāki un likumiskie pārstāvji!


    Lūdzam iepazīties ar Īpašas piesardzības pasākumu kārtību Alūksnes Mākslas skolā, ievērojot Covid-19 epidemioloģisko situāciju!

 

Ar INFORMĀCIJU var iepazīties šeit:

Ievietots: 16.10.2020 AKTUĀLA INFORMĀCIJA

Pamatojoties uz 2020.gada 13.oktobrī veiktajiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grozījumiem

Alūksnes Mākslas skolā
laikā no 2020. gada 17. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim
nenotiks šādu interešu izglītības programmu apguve:

• Vizuāli plastiskā māksla pirmsskolas vecumā -zīmēšana
• Vizuāli plastiskā māksla pirmsskolas vecumā- veidošana
• Vizuāli plastiskā māksla pirmklasniekiem
• Vizuāli plastiskā māksla sākumskolas vecumā
• Vizuāli plastiskā māksla jauniešiem

Izglītojamo vecāku līdzfinansējumam tiks veikts pārrēķins novembra mēnesī

Profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve notiks attālināti ar individuālām konsultācijām pie skolotāja pēc izstrādāta grafika katram izglītojamajam.
Precīza informācija būs brīvdienu noslēgumā vecāku norādītajos e-pastos, telefoniski.