Ievietots: 26.05.2022 Informācija 1.un 2. klašu izglītojamiem

Liecību izsniegšana Alūksnes Mākslas skolas

 

1. un 2. klašu izglītojamiem notiks

 

š.g. 31.maijā plkst.12.30

Ievietots: 23.12.2021 Sniegoti Svētku sveicieni

Priecīgus Ziemassvētkus un, lai Jaunais gads atnes prieku, cerību, veselību un svētību!

 

Alūksnes Mākslas skolas kolektīva vārdā direktors Ojārs Vēliņš. 

Ievietots: 13.12.2021 Alūksnes Mākslas skolas darba plānojums 2021. decembrī, noslēdzot 2021./2022.mācību gada I semestri

Lūdzam iepazīties ar Alūksnes Mākslas skolas darba plānu 2021. decembrī,

noslēdzot 2021./2022.mācību gada  I semestri 

 

PASĀKUMU PLĀNS

 

Laiks

Pasākums

Vieta

15.12.2021.

 Darbu skates 1.,2. klasei  

Alūksnes Mākslas skola

16.12.2021.

 Darbu skates 3.,4. klasei  

Alūksnes Mākslas skola

17.12.2021

 Darbu skates 5.,6.,7. klasei  

Alūksnes Mākslas skola

20.12.2021.

Pedagoģiskās padomes sēde

Skolas padomes sēde

Alūksnes Mākslas skola

ZOOM

21.12.2021.

Liecību izsniegšana

Alūksnes Mākslas skola

22.12.2021-04.01.2022.

Ziemas brīvlaiks

 

 

                   Visiem novēlam veiksmīgus radošos sasniegumus mācību darbu skatēs,                  uzteicamas sekmes liecībās un priecīgas, sniega bagātas ziemas brīvdienas!

 

Alūksnes Mākslas skolas pedagogi

Ievietots: 01.12.2021 IZMAIŅAS IZGLĪTĪBAS PROCESA NORISĒ NO 1. DECEMBRA

LŪDZAM IEPAZĪTIES:

Rīkojums  02.12.2021. Nr.MASK/1-6/21/19

Par mācību darba organizēšanu no 2021.gada 1.decembra

 

SKAIDROJUMS:

     2021. gada 30. novembrī, valdībā apstiprināti grozījumi Ministru kabineta rīkojumā „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, nosakot interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības programmu un nometņu norises kārtību drošā vidē no š.g. 1.decembra.
Profesionālās ievirzes izglītības izglītojamie:
no 1. klases līdz 12 gadu vecumam ar skolā veiktu negatīvu rutīnas skrīninga testu var klātienē piedalīties nodarbībās drošā vidē:
✓ telpu platība uz katru bērnu (3 m2);
✓ telpu ventilācijas prasības;
✓ izglītojamo skaits nodarbību grupā līdz 20 (gan uz iekštelpās, gan ārtelpās), ierobežojums nav attiecināms, ja izglītojamie profesionālās ievirzes izglītības programmu un vispārējās izglītībasprogrammu apgūst vienā izglītības iestādē.
• no 12 gadu vecuma, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, profesionālās ievirzes izglītības programmās ārpus vispārējās izglītības iestādes var piedalīties:
✓ attālināti;
✓ klātienē individuāli.
• uzrādot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, profesionālās ievirzes izglītības programmās mācību procesā klātienē var piedalīties bez ierobežojumiem.
Izglītības sistēmā pakāpeniski tiek ieviesti paštesti, kas laika gaitā aizstās šobrīd izglītības iestādēs organizētos siekalu „kociņu” pūlinga testus. Tā kā paštestiem netiek izsniegti apliecinājumi par testa rezultātu, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu apguvei nebūs nepieciešams uzrādīt apliecinājumu. Taču līdz 2021. gada 21. decembrim, kad vēl tiks veikti siekalu „kociņu” testi, būs nepieciešams uzrādīt negatīva testa rezultātu (šos testus neveic vakcinētām un pārslimojušām personām). Ja profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmas tiks īstenotas arī ziemas brīvlaikā - no 2021. gada22. decembra, nodarbības varēs apmeklēt, veicot paštestus.

 

Plašāku plānoto grozījumu skaidrojumu aicinām skatīt Valsts izglītības un satura centra tīmekļvietnē. 

 

Ievietots: 13.11.2021 MĀCĪBU PROCESA NORISES KĀRTĪBA NO 2021.GADA 15. NOVEMBRA

 

Pamatojoties uz 09.11.2021. Ministru kabineta apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 ”Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai”,

NO 2021.GADA 15. NOVEMBRA Alūksnes Mākslas skolā tiek noteikta šāda mācību procesa norises kārtība: