Biomuzikālā ekskursija Ziemeru muižā 2019.gada 5.oktobrī