Skolas absolventu tikšanās 2015.gada 26.decembrī skolas 25.jubilejas gadā