Skolas mikroklimatā aug pat ananāsi. No sēkliņas 2007.gadā līdz ziedam 2015.martā un auglim 2015.gada septembrī