AKTUĀLA INFORMĀCIJA

16.10.2020

Pamatojoties uz 2020.gada 13.oktobrī veiktajiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grozījumiem

Alūksnes Mākslas skolā
laikā no 2020. gada 17. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim
nenotiks šādu interešu izglītības programmu apguve:

• Vizuāli plastiskā māksla pirmsskolas vecumā -zīmēšana
• Vizuāli plastiskā māksla pirmsskolas vecumā- veidošana
• Vizuāli plastiskā māksla pirmklasniekiem
• Vizuāli plastiskā māksla sākumskolas vecumā
• Vizuāli plastiskā māksla jauniešiem

Izglītojamo vecāku līdzfinansējumam tiks veikts pārrēķins novembra mēnesī

Profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve notiks attālināti ar individuālām konsultācijām pie skolotāja pēc izstrādāta grafika katram izglītojamajam.
Precīza informācija būs brīvdienu noslēgumā vecāku norādītajos e-pastos, telefoniski.