MĀCĪBU PROCESA NORISES KĀRTĪBA NO 2021.GADA 15. NOVEMBRA

13.11.2021

 

Pamatojoties uz 09.11.2021. Ministru kabineta apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 ”Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai”,

NO 2021.GADA 15. NOVEMBRA Alūksnes Mākslas skolā tiek noteikta šāda mācību procesa norises kārtība: