PAZIŅOJUMS

01.03.2022

                                                Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 "Epidemioloģiskās drošibas pasākumi Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežošanai" redakciju no 2022.gada 1.marta /atcelti ierobežojumi par klašu nepārklāšanos, platību uz katru izglītojamo, grupu lielumu/, tiek noteikts:

 

 no 2022. gada 3.marta Alūksnes Mākslas skolā atsākas mācības interešu izglītības programmā "Vizuāli plastiskā māksla pirmsskolas vecuma izglītojamiem" nodarbībās "Zīmēšana" un "Veidošana".

 

Ar noteiktiem drošības pasākumiem var iepazīties šeit: 

 

         Priecāsimies par atkalredzēšanos un novēlam visiem mūsu mazajiem draugiem

arī turpmāk veiksmīgi un radoši sadarboties  kopā ar saviem skolotājiem!

 

 

Alūksnes Mākslas skolas pedagogu vārdā

skolas direktors OJĀRS VĒLIŅŠ