2017. /18. mācību gada 2. semestra noslēgums

17.05.2018

15. maijs (pēcpusdiena) - gleznošanas darbu skate 1.-7. klasei

21. maijs plkst. 11.00 – kompozīcijas darbu skate 2.-7.klasei

23. maijs plkst.11.00–darbu skate priekšmetā “Darbs materiālā”’pēcpusdienā- diplomdarbu nodošana, prezentācijas

26. maijā plkst. 14.00 IZLAIDUMS

31. maijā plkst. 13.30 Liecību izsniegšana 1.-2. klasei

4.- 8. jūnijs plkst. 9.00-12.00 PRAKSE 3.-6. klases audzēkņiem

( 4.06.- 6.06. skolā, 7.06.- 8.06. izglītojoša ekskursija/plenērs uz Tukuma un Engures novadiem, liecību izsniegšana 3.-6. klasei)