poleHead
poleHead

Jaunumi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tiekamies ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLĀ š.g. 3.septembrī

                          2018./2019. mācību gada krāsaino ceļojumu mākslas pasaulē sāksim 3. septembrī plkst.13.30. Gaidīsim izglītojamos un viņu vecākus Alūksnes Mākslas skolas zālē, Ojāra Vācieša ielā 2.

           Neaizmirstiet saulainus smaidus, priecīgu noskaņojumu un vēlmi apgūt mākslas zinības!

           Alūksnes Mākslas skolas pedagogu kolektīvs

Vairāk
VKKF finansiāli atbalsta Alūksnes Mākslas skolas iesniegto projektu

            Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) mērķprogrammas "Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" ietvaros  iesniegto projektu konkursā finansiāli atbalstīja mūsu skolas iesniegto projektu "Alūksnes Mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, ieviešot modernās tehnoloģijas mācību priekšmetā Darbs materiālā- tekstildizains" EUR 699,- apmērā. Projekta vadītāja -skolotāja Anita Vēliņa. Par projektā piešķirto finansējumu tika iegādāts izšūšanas modulis ar 3 rāmjiem šujmašīnai BERNINA 770QE. Savukārt, par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu tika iegādāta datorizēta izšūšanas mašīna BERNINA 770QE. Iegādājoties izšūšanas mašīnu un izšūšanas moduli, kas ir būtiska izšūšanas iekārtas BERNINA 770QE sastāvdaļa, ir veikta Alūksnes Mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, ieviestas modernās tehnoloģijas mācību priekšmetā Darbs materiālā- tekstildizains. Paredzam, ka izglītojamajiem tiks radīta interese, sniedzot zināšanas par radošo industriju iespējām, un izpratne par estētisku un mākslinieciski augstvērtīgu ideju realizāciju, pielietojot radošās darbības procesā mūsdienīgas tehnoloģijas. Lai izglītojamie apgūtu prasmes savos radošajos darbos tradicionālās tehnikas apvienot ar moderno tehnoloģiju iespējām, darbs ar iegādāto aprīkojumu tiks iekļauts apmācības programmā jau 2018./2019. mācību gadā Alūksnes Mākslas skolas izvēles priekšmeta darbs materiālā Tekstildizains un izglītojamajiem būs iespēja savas grafiskās kompozīcijas realizēt materiālā, izmantojot datorgrafiskās programmas un datorizētās izšūšanas iekārtas pielietojumu. 

Vairāk
Alūksnes Mākslas skolā ienāc Muzeju naktī !

2018. gada 19. maijā no plkst. 18.00-23.00 Muzeju nakts ietvaros Alūksnes Mākslas skolas izstāžu zālē būs apskatāmi audzēkņu mācību darbi

Vairāk
2017. /18. mācību gada 2. semestra noslēgums

15. maijs (pēcpusdiena) - gleznošanas darbu skate 1.-7. klasei

21. maijs plkst. 11.00 – kompozīcijas darbu skate 2.-7.klasei

23. maijs plkst.11.00–darbu skate priekšmetā “Darbs materiālā”’pēcpusdienā- diplomdarbu nodošana, prezentācijas

26. maijā plkst. 14.00 IZLAIDUMS

31. maijā plkst. 13.30 Liecību izsniegšana 1.-2. klasei

4.- 8. jūnijs plkst. 9.00-12.00 PRAKSE 3.-6. klases audzēkņiem

( 4.06.- 6.06. skolā, 7.06.- 8.06. izglītojoša ekskursija/plenērs uz Tukuma un Engures novadiem, liecību izsniegšana 3.-6. klasei)

Vairāk
ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLAS JAUNO MĀKSLINIEKU DARBU IZSTĀDE ATES MUZEJĀ NO 16. 01.2018. – 10.03.2018.

           Izstādē apskatāmi skolas audzēkņu darbi, kas tapuši gan kā mācību procesa darbi, gan kā skolas nobeiguma darbi. Tie ir gleznojumi, grafikas un tekstilkompozīcijas. Izstādē ir prezentēti vairāk kā 40 autoru darbi, kurus darinājuši skolas audzēkņi vecumā no 10-15 gadiem garākā laika periodā no 2008.gada līdz 2017.gadam.
            Izstādē eksponētie darbi tapuši skolotāju Ritas Balanes, Lilijas Kukles, Elitas Salakas, Anitas Vēliņas un Ojāra Vēliņa vadībā un kopumā tas ir visu skolas pedagogu darba rezultāts, jo izglītojamie skolā apgūst licencētu profesionālās ievirzes izglītības programmu "Vizuāli plastiskā māksla” 7 mācību gadu garumā. Daudzi skolas absolventi Alūksnes Mākslas skolā sevi ir pilnveidojuši pat 10-11 gadus, sākumā pirmskolas zīmēšanas un veidošanas klasēs, tad sagatavošanas klasēs, vēlāk turpinot izglītoties profesionālās ievirzes programmās, bet daži pēc skolas beigšanas turpina izglītību interešu izglītības programmās.
          Šobrīd vairāki skolas bijušie audzēkņi turpina mākslas izglītību apgūt profesionālajās vidējās un augstākās mākslas izglītības iestādēs gan Latvijā, gan ārzemēs, iegūstot dizainera, arhitekta, mākslas pedagoga vai mākslinieka kvalifikāciju. Citi jau ir ieguvuši augstāk minēto izglītību un veiksmīgi strādā nosauktajās profesijās Alūksnē, Latvijā un citur pasaulē.

Vairāk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Alūksnes Mākslas skola- © 2024 Izstrāde: sia samTools; dizains: Līga Vēliņa