poleHead
poleHead

Jaunumi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
RĪGAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLAS IZGLĪTOJAMO VASARAS PLENĒRU DARBU IZSTĀDE

No 17.augusta -4.septembrim Alūksnes Mākslas skolā ir iespēja apmeklēt PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas vasaras plenēra zīmējumu un gleznojumu izstādi un Alūksnes Mākslas skolas 2019./20. mācību gada absolventu darbu izstādi.
Izstādes apskatāmas darba dienās no 10.00-14.00

Vairāk
VASARAS PLENĒRA IESKAŅAS

AUDZĒKŅI UN VECĀKI!
Mācību plenērs ir neatņemama mācību darba sastāvdaļa, kurš ir iekļauts profesionālās ievirzes izglītības „Vizuāli plastikā māksla” programmā un beidzot Mākslas skolu ir attiecīga atzīme beigšanas apliecībā.

Alūksnes Mākslas skolā Vasaras mācību plenērs no 17.-21. augustam

Līdzi jāņem:
guaša krāsas, otas, zīmulis, dzēšgumija, ūdens trauciņš, palete, pudele ūdenim, vēlams maziņš saliekams krēsliņš vai sēdvirsmiņa,
A3 formāta cieta materiāla planšete ar piestiprinātu auklu, lai ērtāk pārnest (uz tās būs ērtāk piestiprināt papīru un strādāt dabā).
Līdzi jāņem arī galvassega- lakatiņš, cepure, ūdens dzeršanai

Ievērosim valstī noteiktos ierobežojumus un rekomendācijas saistībā ar Covid-19 izplatību. Mazgāsim rokas, ievērosim distanci un izvairīsimies no drūzmēšanās!Alūksnes Māksla skolas izglītojamo Mācību prakses 2020’ plāns
17.augusts 18. augusts 19. augusts 20. augusts 21.augusts

 

 

Vairāk
IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA 2020./2021.MĀCĪBU GADĀ

    Alūksnes Mākslas skola uzņem audzēkņus 2020./2021.m.g. šādās programmās:
• bez iestājpārbaudījumiem profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” 1.klasē;


• ar diagnosticējošu pārbaudījumu profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” izglītojamiem, kas vēlas iestāties skolā 2.-5.klasē.


Bez iestājpārbaudījumiem interešu izglītības programmās:
• “ Vizuāli plastiskā māksla pirmklasniekiem”
• “ Vizuāli plastiskā māksla sākumskolas vecumā 2.-6. klasei”
• “ Vizuāli plastiskā māksla jauniešiem”
• “ Vizuāli plastiskā māksla pirmsskolas vecumā- Veidošanas klase”
• “Vizuāli plastiskā māksla pirmsskolas vecumā- Tēlotājmākslas klase”
• “Vizuāli plastiskā māksla pieaugušajiem”


Diagnosticējošie pārbaudījumi profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” izglītojamiem, kas vēlas iestāties skolas 2.-5.klasē notiks š.g. 24.,25.augustā plkst.10.00.


Dokumentu iesniegšana Alūksnes Mākslas skolas lietvedībā darba dienās no 10.00-14.00


Neskaidrību gadījumā zvanīt. Tālruņi 29177702, 64322433

Vairāk
Liecību izsniegšanas laiki 1.-6.klasēm un informācija par vasaras mācību praksi

Alūksnes Mākslas skolas liecību izsniegšana un 2. semestra darbu saņemšana notiek 2020. gada 1. jūnijā:


4. klasei 10.00-10.30
3. klasei 10.30-11.00
2.klasei 11.00-11.30
1. klasei 11.30-12.00
5., 6.klasēm 12.00-12.30

Ja nav iespēja ierasties šajā dienā, tad to var izdarīt katru darba dienu no 10.00-14.00, iepriekš sazinoties pa tālruni 29177702

Atgādinām, ka 2019./2020. mācību gada vasaras prakse 3.-6. klasei pārcelta uz laiku no 17. līdz 21. augustam

Alūksnes Māksla skolas izglītojamo Vasaras mācību prakses nodarbību plāns 2020.augustā skatāms šeit:

Vairāk
Par mācību darba plānošanu 2019./2020.mācību gadu noslēdzot

       Pamatojoties uz 2020. gada 12.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un ņemot vērā Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas 2020.gada 17.aprīļa norādījumus “Par mācību procesu profesionālās kultūrizglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes programmas, 2019./2020.mācību gadu noslēdzot”, skolā tiek NOTEIKTS šāds mācību darba plānojums, noslēdzot 2019./2020.mācību gadu un ievērojot visus noteiktos veselības aizsardzības un drošības pasākumus:


1. Attālinātā mācību procesā veikto izglītojamo mājas darbu iesniegšanas grafiks skolā:


      18. maijā darbus iesniedz  1.klase no plkst.10.00-10.30;
                                                   2.klase no plkst.10.30-11.00;
                                                   3.klase no plkst.11.00- 11.30;
      19. maijā darbus iesniedz  4.klase no plkst.10.00-10.30;
                                                   5.klase no plkst.10.30-11.00;
      20. maijā darbus iesniedz  6.klase no plkst.10.00-10.30;
                                                   7.klase no plkst.10.30-11.00.
     20.maijā 7.klase iesniedz gatavus skolas noslēguma darbus, noslēguma darbu prezentācijas (elektroniskā Power Point formātā e-pastā [email protected]) līdz plkst.16.00;
     

     Informācija izglītojamo vecākiem (aizbildņiem): ja izņēmuma gadījumā darbus iesniegt norādītajā laikā nav iespējams, lūdzam sazināties telefoniski ar skolas administrāciju pa tālruņiem 64322433 vai 29177702;
     

Darbu iesniegšanas nosacījumi var tikt mainīti, ņemot vērā  iespējamās izmaiņas no 2020.gada 13.maija, ievērojot LR valdības pieņemtos lēmumus un Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas norādījumus. 


2.  Izglītojamo 2.semestra mācību darbu novērtēšanas laiki skatēm:

  • 1.,2., 3.,4.,klasei       21.maijā plkst.10.00;
  • 5.,6., 7.klasei            22.maijā plkst. 10.00;

3. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.klašu izglītojamiem mācību gada noslēguma vērtējumi (semestra, gada) izliekami, ņemot vērā summārās vērtēšanas principu – 2019./2020.mācību gada vērtējumus.


4. Pārbaudījumu darbi 7.klases izglītojamiem mācību priekšmetos Mākslas valodas pamati, Kompozīcija, Zīmēšana, Gleznošana, Veidošana tiek atcelti. 


5. Noslēguma darbu materiālā 7.klases izglītojamie, kuri nav savlaicīgi iesnieguši darbus līdz 2020.gada 13.martam (atbilstoši 2019./2020.mācību gada 2.semestra kalendārajam plānam), veic attālināti, attālināti konsultējoties ar sava noslēguma darba atbildīgo pedagogu, un iesniedz 20.maijā līdz 16.00.


6. Vasaras prakse (plenērs) 3., 4., 5., 6.klases izglītojamiem tiek plānota laikā no 17. - 21.augustam, kā arī laiks var tikt mainīts, atbilstoši iespējamām izmaiņām likumdošanā un metodiskajiem norādījumiem no 2020.gada 13.maija.


7. No 2020.gada 13.maija izglītības process skolā turpināms, ievērojot LR valdības pieņemtos lēmumus, Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas norādījumus un prioritāri nodrošinot izglītojamo drošību un veselību.
 

    Vēlot visiem veselību, radošu darba prieku un veiksmi 2019./2020.mācību gadu noslēdzot,

                                                                                 skolas direktors Ojārs VĒLIŅŠ

Vairāk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Alūksnes Mākslas skola- © 2024 Izstrāde: sia samTools; dizains: Līga Vēliņa