poleHead
poleHead

Jaunumi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Informācija 1.un 2. klašu izglītojamiem

Liecību izsniegšana Alūksnes Mākslas skolas

 

1. un 2. klašu izglītojamiem notiks

 

š.g. 31.maijā plkst.12.30

Vairāk
MĀCĪBU PROCESA NORISES KĀRTĪBA NO 21.10.2021.

        Pamatojoties uz 20.10.2021. Ministru kabineta rīkojumā Nr.748 pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 ”Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,

 

1. Alūksnes Mākslas skolā tiek pagarinātas rudens brīvdienas līdz š.g. 29.oktobrim profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” un interešu izglītības programmās “Vizuāli plastiskā māksla jauniešiem”, “Vizuāli plastiskā māksla sākumskolas vecumā” un “Vizuāli plastiskā māksla pirmklasniekiem”.

 

2. Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” un interešu izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla jauniešiem”, “Vizuāli plastiskā māksla sākumskolas vecumā” un “Vizuāli plastiskā māksla pirmklasniekiem” apguve notiek attālināti no š.g. 1.novembra līdz 14.novembrim.

 

RĪKOJUMS Nr.MASK/1-6/21/14

Vairāk
MĀCĪBU PROCESA NORISES KĀRTĪBA NO 11.10.2021.

Pamatojums - Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Ministru kabineta 2021. gada 9.oktobra rīkojums Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ar termiņu no 2021. gada 11.oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.
Plašāk par profesionālās ievirzes izglītības programmu un interešu izglītības īstenošanu Latvijas Nacionālā kultūras centra mājas lapā :

https://www.lnkc.gov.lv/lv/media/17977/download

 

IEPAZĪTIES: Rīkojums  Nr.MASK/1-6/21/12 "Par mācību darba organizēšanu ārkārtas situācijā"

 

NO 11.10.2021. ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLĀ TIEK NOTEIKTA
ŠĀDA MĀCĪBU PROCESA NORISES KĀRTĪBA :


Mācības klātienē notiek tikai tiem izglītojamajiem, kas var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Izglītības iestādes iekštelpās, t.sk. telpās, kur notiek mācību process, visas personas lieto sejas maskas! 
Pārējiem izglītojamajiem mācības notiek attālināti Zoom platformā, skolas stundu sarakstā norādītajā laikā.
Pirmsskolas interešu izglītības grupās nodarbības nenotiek.


• Klašu audzinātāji sniegs informāciju par mācību materiālu saņemšanas kārtību.

 

NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ LŪDZAM SAZINĀTIES AR KLAŠU AUDZINĀTĀJIEM!

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ :

7- gadīgiem izglītojamiem skolotāja Elita Salaka- tālr.26119515
2.-6.klasēm skolotāja Ilze Sliņke – tālr.22465672
7.-12.klasēm skolotāja Rita Balane tālr.28698338
Pieaugušajiem skolotāja Anita Vēliņa tālr.26450084

 

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBĀ:

1.klasei-skolotāja Anita Vēliņa tālr.26450084
2.klasei-skolotāja Lilija Kukle tālr.27730141
3.A,3.B klasēm-skolotāja Anda Plauma tālr.26323341
4.klasei-skolotāja Elita Salaka-tālrunis26119515
5.A,5.B.klasēm-skolotāja Ilze Egle tālr.29433077
6.klasei- skolotāja Rita Balane tālr.28698338
7.klasei-skolotāja Anita Vēliņa tālr.26450084

Vairāk
Sveicam jauno, 2021./2022.mācību gadu uzsākot!

Zinību dienas pasākums notiks š.g. 1.SEPTEMBRĪ PLKST 13.30 ārtelpā pie Alūksnes Mākslas skolas vides objekta “Katrīna” parka pusē, klasēm grupējoties norādītajās vietās un ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības nosacījumus. LIETUS GADĪJUMĀ PASĀKUMS NENOTIEK. Šajā gadījumā lūdzam uzmanīgi sekot aktuālajai informācijai skolas mājas lapā www.aluksnesmakslasskola.lv , kā arī savlaicīgi sazināties telefoniski ar savu klašu audzinātājiem vai interešu izglītības programmu atbildīgajiem pedagogiem: iepazīties ŠEIT:

INFORMĀCIJAI:

Mācības Alūksnes Mākslas skolā 2021./2022.mācību gadā atsāksim klātienē, izglītojamiem uzrādot vispārizglītojošās skolās veikto NEGATĪVU testu vai sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Prasība neattiecas uz pirmsskolas vecuma interešu izglītības programmas izglītojamiem.

Lūdzam IEPAZĪTIES arī ar NOTEIKUMIEM IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLĀ 2021./2022.mācību gadu uzsākot:

 

 

Vairāk
Interešu izglītība "Vizuāli plastiskā māksla"

 ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLĀ  2021./2022.mācību gadā VĒL VAR PIETEIKTIES šādās interešu izglītības programmās :

Vairāk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Alūksnes Mākslas skola- © 2023 Izstrāde: sia samTools; dizains: Līga Vēliņa