poleHead
poleHead

Jaunumi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par mācību darba plānošanu 2019./2020.mācību gadu noslēdzot

       Pamatojoties uz 2020. gada 12.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un ņemot vērā Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas 2020.gada 17.aprīļa norādījumus “Par mācību procesu profesionālās kultūrizglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes programmas, 2019./2020.mācību gadu noslēdzot”, skolā tiek NOTEIKTS šāds mācību darba plānojums, noslēdzot 2019./2020.mācību gadu un ievērojot visus noteiktos veselības aizsardzības un drošības pasākumus:


1. Attālinātā mācību procesā veikto izglītojamo mājas darbu iesniegšanas grafiks skolā:


      18. maijā darbus iesniedz  1.klase no plkst.10.00-10.30;
                                                   2.klase no plkst.10.30-11.00;
                                                   3.klase no plkst.11.00- 11.30;
      19. maijā darbus iesniedz  4.klase no plkst.10.00-10.30;
                                                   5.klase no plkst.10.30-11.00;
      20. maijā darbus iesniedz  6.klase no plkst.10.00-10.30;
                                                   7.klase no plkst.10.30-11.00.
     20.maijā 7.klase iesniedz gatavus skolas noslēguma darbus, noslēguma darbu prezentācijas (elektroniskā Power Point formātā e-pastā [email protected]) līdz plkst.16.00;
     

     Informācija izglītojamo vecākiem (aizbildņiem): ja izņēmuma gadījumā darbus iesniegt norādītajā laikā nav iespējams, lūdzam sazināties telefoniski ar skolas administrāciju pa tālruņiem 64322433 vai 29177702;
     

Darbu iesniegšanas nosacījumi var tikt mainīti, ņemot vērā  iespējamās izmaiņas no 2020.gada 13.maija, ievērojot LR valdības pieņemtos lēmumus un Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas norādījumus. 


2.  Izglītojamo 2.semestra mācību darbu novērtēšanas laiki skatēm:

  • 1.,2., 3.,4.,klasei       21.maijā plkst.10.00;
  • 5.,6., 7.klasei            22.maijā plkst. 10.00;

3. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.klašu izglītojamiem mācību gada noslēguma vērtējumi (semestra, gada) izliekami, ņemot vērā summārās vērtēšanas principu – 2019./2020.mācību gada vērtējumus.


4. Pārbaudījumu darbi 7.klases izglītojamiem mācību priekšmetos Mākslas valodas pamati, Kompozīcija, Zīmēšana, Gleznošana, Veidošana tiek atcelti. 


5. Noslēguma darbu materiālā 7.klases izglītojamie, kuri nav savlaicīgi iesnieguši darbus līdz 2020.gada 13.martam (atbilstoši 2019./2020.mācību gada 2.semestra kalendārajam plānam), veic attālināti, attālināti konsultējoties ar sava noslēguma darba atbildīgo pedagogu, un iesniedz 20.maijā līdz 16.00.


6. Vasaras prakse (plenērs) 3., 4., 5., 6.klases izglītojamiem tiek plānota laikā no 17. - 21.augustam, kā arī laiks var tikt mainīts, atbilstoši iespējamām izmaiņām likumdošanā un metodiskajiem norādījumiem no 2020.gada 13.maija.


7. No 2020.gada 13.maija izglītības process skolā turpināms, ievērojot LR valdības pieņemtos lēmumus, Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas norādījumus un prioritāri nodrošinot izglītojamo drošību un veselību.
 

    Vēlot visiem veselību, radošu darba prieku un veiksmi 2019./2020.mācību gadu noslēdzot,

                                                                                 skolas direktors Ojārs VĒLIŅŠ

Vairāk
Cienījamie audzēkņi un audzēkņu vecāki !

         Sākot ar š g. 23. martu uzsākam mācību procesa norisi attālināti. Skolotāji brīvdienu nedēļā ir strādājuši pie mācību uzdevumu metodikas, lai varētu tos apgūt attālināti. Uzdevumi tiks aizsūtīti ne biežāk kā vienu reizi nedēļā uz norādītajiem audzēkņu vai audzēkņu vecāku e- pastiem. Uz uzdevumu lapām ir norādīti priekšmetu skolotāju e- pasti un tālruņa numuri – izglītojamo un priekšmetu pedagogu savstarpējai saziņai, atgriezeniskās saites uzturēšanai.


        Būsim savstarpēji saprotoši un atbildīgi pret veicamajiem uzdevumiem, lai realizētu mācību programmu attālināti šajā sarežģītajā laikā.


             Plānosim pārdomāti savu ikdienas noslodzi un pienākumus, saudzēsim sevi un savus tuvākos! 


Alūksnes Mākslas skolas pedagogi

Vairāk
PAZIŅOJUMS

   Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī no 13.marta līdz 14. aprīlim no š.g. 13.marta mācību process klātienē Alūksnes Mākslas skolā uz laiku tiek pārtraukts. Aicinām sekot līdz aktuālajai informācijai!


Oficiālā informācija par epidemioloģisko situāciju valstī skatāma Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757

Vairāk
Iespaidi mākslas izstādēs Rīgā 2019.gada 18.oktobrī

    Š.g. 18. oktobrī Alūksnes Mākslas skolas pedagogi kopā ar 3.-7. klašu izglītojamiem devās izglītojošā mācību braucienā, lai iepazītu aktuālās mākslas izstādes Rīgā. Lai izstāžu apmeklējums būtu atmiņā paliekošs, dotu iespēju izglītojamiem nopietnāk pārdomāt redzēto un iedziļināties tā saturā un formā, katram audzēknim bija jāizanalizē redzētā iespaidi un jāsniedz atbildes uz pedagogu noformulētajiem jautājumiem mācību darba lapās.
   Vispirms Rīgā mēs apmeklējām izstāžu zāli “Arsenāls”, kur Radošajā darbnīcā izpētījām scenogrāfa Andra Freiberga radīto skatuves tēlu operas izrādei “Iemūrētie” izstādē “136 pakāpieni”. Izstādes nosaukumā simboliski ietvertie mākslinieka paša nostaigātie 80 dzīves gadi un 56 pakāpieni mums bija jānoiet, lai nokļūtu ekspozīcijas vēstījumā. Ietvertās tēmas atspoguļošanai A.Freibergs ekspozīcijas valodu bija moderējis vienlaicīgi gan kā scenogrāfs, gan režisors, sagādājot iespēju skatītājam nonākt pa simbolizētiem dzīves pakāpieniem mākslinieka dzīves telpā, ar netradicionālām izjūtām uztverot tās klātesamību.
     Mākslas muzejā Rīgas Birža iepazinām izcilā krievu gleznotāja Ivana Aivazovska daiļradei veltīto izstādi “Gaismas metafizika”. Šī izstāde ļāva iepazīt mākslas darbus, kuros apgaismojums un gaisma ir galvenais kompozīcijas elements un apvieno vienu dominējošo tēmu - apgaismojuma variācijas, mākslinieka izkopto meistarību glezniecībā atveidot uz audekla netveramas lietas, tādas kā ūdens, gaisma un telpa, apburot skatītāju.
     Netradicionālā pasaules realitātes skatījumā mūs ieveda mākslinieki Mārīte Mastiņa-Pēterkopa un Rolands Pēterkops, jeb duets “Mareunrol’s” izstādē “Paplašinātā realitāte” Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Latvijā mākslinieku duets “Mareunrol’s” galvenokārt pazīstams kā mākslinieki, kas modelējuši tērpus daudzām teātra un operas izrādēm. Savukārt šīs izstādes darbi ļauj skatītājam ielūkoties autoru vēstījumā daudz paplašinātākā  skatījumā. Mākslinieku duets “Mareunrol’s” ir šādi traktējuši izstādē ietverto domu: ”Mode ir kā kodos ietverta informācija; tos jāprot nolasīt, no esošajiem kodiem būvējot jaunus, lai nokļūtu tālāk, jo tikai tā ir iespējama attīstība, veidojot kolektīvo zemapziņu kā attīstības virzītājspēku.”
        Mūsu brauciena izskaņās mākslas galerijā “Daugava” mēs apmeklējām tēlnieka Aigara Bikšes tēlniecības darbu ekspozīciju “Zvērīgā spēle”, kurā mākslinieks personalizētā skatījumā pauž savu sajūtu pieredzi Japānā, laikā, kad tobrīd norisinājās Ziemeļkorejas un ASV politiskais konflikts un drošības nolūkos Tokijas ielās bija izvietotas pretgaisa aizsardzības raķešu iekārtas. “Surikats uz mīnas”, “Zaķis ar granātu ķepā” un pārējie citi tēlniecības darbi skatītājam simboliski vizualizē militāro bruņošanos kā cilvēku apzināti kultivētu “zvērīgu realitātes spēli”, kura ik pa laikam tiek izspēlēta uz mūsu planētas. Mums visiem tā šķita vērtīga tēlniecības valodas izpratnes pieredze, liekot aizdomāties par MIERAM un DZĪVĪBAI tik nozīmīgu tēmu !

Vairāk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Alūksnes Mākslas skola- © 2024 Izstrāde: sia samTools; dizains: Līga Vēliņa